Learning Community Warm Koudum

22 augustus 2023

Hoe kunnen we Koudum duurzaam gasvrij maken? En hoe kunnen we de bewoners daarin meenemen? En hoe kunnen we zoveel mogelijk lokale bronnen gebruiken om Koudum er warmpjes bij te laten zitten? Allemaal vragen die er leven in het dorpje Koudum, gelegen in de mooie gemeente Súd West Fryslân. In het kader van het Learning Community project is de Hanzehogeschool gevraagd om daarin mee te denken. En dat hebben we de afgelopen drie maanden gedaan.

Conclusies aardgasvrij Koudum

Op dinsdagmiddag 4 juli was de afsluitende bijeenkomst in Dorpshuis De Klink in Koudum. Er waren vertegenwoordigers van de energie coöperatie Duurzaam Koudum, de vereniging Dorpsbelangen, het advies buro ProJoule,  de gemeente Súd West Fryslân en de provincie Friesland. Ook was het initiatief Eigen Warmte Balk vertegenwoordig, uit een naburig dorp waar ze al wat langer met dit onderwerp bezig zijn. De conclusie was dat er in die 3 maanden veel is gebeurd.

De gemeente Súd West Fryslân is in Nederland koploper als het gaat om het opzetten van een gemeentelijk warmtebedrijf. Ze is daarbij geïnspireerd door de talloze voorbeelden in Denemarken waar gemeentelijke warmtebedrijven gemeengoed zijn. Na een rondreis langs verschillende plaatsen in Denemarken is de conclusie dat dit een mogelijke blauwdruk is voor de governance structuur in de Friese gemeente. Daarnaast heeft een vijftal studenten van de SESyM master, in de specialisatiemodule van Frank Pierie, een aantal scenario’s doorgerekend op technische haalbaarheid (afstemming vraag en aanbod), of het financieel-economisch verantwoord is en wat de mogelijke milieuwinsten zijn. In de scenario’s zijn verschillende configuraties van warmtepompen ingezet (luchtgebaseerd, grondgebonden, hybride), waarbij de biovergister van boer Stokman het groene gas levert. Aquathermie is niet meegenomen in de scenario’s, maar een andere groep SESyM studenten heeft die scenario’s doorgerekend voor het Groningse dorp Zuidwolde. Die uitkomsten daarvan zijn waardevol en inzetbaar voor Koudum.

Alle betrokken partijen keken met grote tevredenheid en enthousiasme terug op de afgelopen drie maanden. Er zijn flinke stappen gezet naar wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Uiteraard moet er nog veel gebeuren voordat Koudum daadwerkelijk aardgasvrij is. Vanuit de Hanzehogeschool hebben we aangeboden graag mee te willen denken/werken aan het vervolg. Zodat Koudum er straks duurzaam warmpjes bijzit!

Voor meer informatie, neem dan contact op met Aly Brandenburg (a.m.brandenburg@pl.hanze.nl) of Wim Timmerman (w.h.timmer@pl.hanze.nl)