Mats Molenberg – Student blog ENTRANCE Learning Communities

20 augustus 2023

Het overwinnen van uitdagingen: Een businesscase voor duurzame energieproductie in Usquert, Groningen

Mijn naam is Mats Molenberg, en als student Technische Bedrijfskunde kreeg ik de unieke kans om voor mijn scriptie een duurzame businesscase te ontwikkelen voor een uitdagend energieproject dat zon, wind en waterstofproductie combineert. Laat me je vertellen over mijn onderzoek en de stappen die ik heb genomen om tot een haalbare businesscase te komen.

Stel je een energieproject voor dat volledig draait op zonne-energie en windenergie, maar niet kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet vanwege netcongestie. Een complexe uitdaging, toch? Dit was precies de situatie waarin de lokale Energie Coöperatie Kantens (EIK) zich bevond bij het ontwikkelen van een duurzaam energieproject in Usquert, Groningen. In deze blog neem ik je mee in het proces, waarbij ik onderzoek heb verricht naar een mogelijke businesscase voor het duurzame energieproject in Usquert, dat een zonnepark, windpark en waterstofproductie combineert.

Zon, Wind en Netcongestie

Het combineren van een zonnepark en een windpark leek aanvankelijk een veelbelovende stap in het beoogde energieproject. Echter, netcongestie gooide roet in het eten. Het elektriciteitsnet in de regio was niet in staat om de gegenereerde energie te verwerken en te distribueren. Dit bracht het project voor een uitdaging: hoe kunnen we een duurzame oplossing realiseren zonder toegang tot het elektriciteitsnet?

Waterstof als Kansrijke Oplossing

Na grondig onderzoek door voorgaande studenten en experts kwam de ontdekking dat waterstofproductie een kansrijke oplossing bood. Door een elektrolyse-installatie te integreren in het energieproject kon de opgewekte energie door de zonnepanelen en windturbines omgezet worden in groene waterstof. Dit opende de deur naar nieuwe mogelijkheden en maakte het project niet alleen kansrijk, maar ook uiterst innovatief.

De Omvang van het beoogde Project

Het beoogde zonnepark van in totaal 8.105 kWp kan gerealiseerd worden op de kavel van de oude vuilstort in Usquert, Groningen. Het park zou daarmee ongeveer 70% van de totale kavel innemen waardoor de overige 30% bestemd kan worden voor zowel de landschappelijke inpassing als de plaatsing van de technische voorzieningen zoals de elektrolyse installatie voor waterstofproductie. Verder bestaat het beoogde windpark uit 3 windturbines met een totaal vermogen van 750 kW. Deze windturbines kunnen gerealiseerd worden op nabijgelegen kavels van bijvoorbeeld boeren. Het beoogde zonnepark en windpark genereren op jaarlijkse basis een totale opbrengst van circa 10.000 MWh die grotendeels wordt gevoed aan de elektrolyse installatie om groene waterstof van te produceren.

De Grote Vraag: is het Project Financieel Haalbaar?

In mijn zoektocht naar een antwoord op de grote vraag of het beoogde energieproject financieel haalbaar is, ontdekte ik dat er diverse mogelijkheden waren om het beoogde project te exploiteren. Door de combinatie van zonneenergie, windenergie en waterstofproductie is een gedurfde businesscase opgesteld die niet alleen duurzaamheid omarmt, maar ook financieel rendabel blijkt te zijn. Met een initiële investering van 1,5 miljoen euro kan het project worden terugverdiend in slechts 4,5 jaar, met een potentiële winst van 9 tot 19 miljoen euro gedurende een exploitatieduur van 25 jaar. Dit bewijst dat duurzaamheid en financieel succes hand in hand kunnen gaan. Het beoogde project in Usquert laat zien dat het overwinnen van obstakels en het omarmen van innovatie kan leiden tot een positieve en haalbare businesscase.

Een Potentieel Duurzaam Succesverhaal

Het onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van het energieproject in Usquert heeft aangetoond dat zelfs de meest uitdagende obstakels kunnen worden overwonnen. Door innovatie, gedurfde beslissingen en een sterke businesscase is er een potentieel duurzaam succesverhaal gecreëerd. Het integreren van zonne-energie, windenergie en waterstofproductie heeft geleid tot een project dat niet alleen technisch haalbaar is, maar ook financieel rendabel kan zijn en daarnaast ook kan bijdragen aan de groene toekomst van Usquert en daarbuiten.

Een blog door: Mats Molenberg, vierdejaarsstudent Technische Bedrijfskunde 2023
Deelgenomen aan de Learning Community Systeemintegratie