Nieuw rapport benadrukt de cruciale rol van de overheid in energietransitie 

10 januari 2024

Een eerste verkenning van overheidsingrijpen in de energiemarkt en de formulering van uitgangspunten voor een normatief kader.

In het licht van de dringende behoefte aan versnelde veranderingen in de energiemarkt, is een nieuw rapport gelanceerd “Normatief kader voor overheidsinterventies in de energiemarkt ten behoeve van de energietransitie.” Het rapport is geschreven door vooraanstaande experts van ENTRANCE, Dr. Wytze van der Gaast (lector Economische vraagstukken binnen de energietransitie) en Mr. Dr. Daisy Tempelman (lector Juridische vraagstukken binnen de energietransitie), samen met ondersteuning van Marije Vos van New Energy Coalition.

Het rapport onthult gedetailleerd hoe de energietransitie vraagt om een proactieve overheid, die snel en effectief vraagstukken moet benoemen en de juiste beleidsinstrumenten moet kiezen om deze uitdagingen efficiënt op te lossen. Met een focus op het behalen van klimaatdoelen, biedt het rapport een leidraad voor beleidsmakers en energie-enthousiastelingen, en benadrukt het de noodzaak van doelgerichte interventies om de transitie in lijn te houden met het Parijse akkoord. Lees het volledige rapport via onderstaande button.