Procesbesturing vergroot veiligheid waterstofeconomie

29 november 2022

Waterstof en met name groene waterstof krijgt een steeds prominentere rol: als opslagmedium, als energiedrager en als grondstof voor duurzame brand- en kunststoffen. De markt moet dan ook versneld kennis en ervaring opdoen om de productie, het transport en de opslag van waterstof veilig en efficiënt te laten verlopen. Procesbesturing en -beveiliging is daar een belangrijk onderdeel van.

Emerson schreef in samenwerking met Ted Wildenberg, projectleider bij EnTranCe – Centre of Expertise Energy een artikel over de rol van waterstof.

Lees hier het volledige artikel