Terugblik: Barn Talk met Helga van Leur

24 januari 2023

Aanpakken, aanpassen en accepteren. Dat is de duidelijke boodschap die Helga van Leur meegeeft aan het publiek van de Barn Talk om een veilige toekomst te realiseren voor toekomstige generaties. Als we de veilige en comfortabele leefomgeving willen behouden die we nu gewend zijn, dan is er verandering nodig en die verantwoordelijkheid ligt bij ons allemaal.

We moeten stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen om de Co2-uitstoot te verminderen, een aanpak die hard nodig is laat Helga van Leur zien. Aan de hand van een aantal grafieken drukt Helga het publiek met hun neus op de feiten. We gaan de consequenties van klimaatverandering de komende jaren zonder twijfel ervaren en daar moeten we ons op aanpassen. En dat is niet het enige: we moeten ook gaan accepteren dat we niet alles meer op dezelfde manier kunnen blijven doen zoals we dat nu gewend zijn.

Het moet wel een beetje leuk blijven

Het motiveren van mensen om duurzaam gedrag te vertonen blijkt echter een behoorlijke uitdaging. ‘Het moet wel een beetje leuk blijven’ is een veelgehoorde uitspraak. Helga zet het publiek aan het denken: “Maar voor wie dan? Heb ik het recht om ten koste van toekomstige generaties de wereld uit te putten?  Hoe zorg je ervoor dat de wereld op dit moment leuk is, maar dat de wereld ook een leuke plek blijft voor toekomstige generaties? En wat hebben wij over voor een duurzame wereld?”.

Duurzame gedragsverandering

Ondanks dat het soms lastig lijkt om mensen mee te krijgen is het niet onmogelijk. We denken vaak dat kennis en motivatie aanzetten tot actie, maar dit blijkt niet waar te zijn. Een positieve beleving van duurzame gedrag (emotie), handelingen van de sociale omgeving (sociale invloed) en handelsperspectief (wegnemen van barrières om gedrag uit te voeren) zijn factoren die mensen aan kunnen zetten tot gedragsverandering. Iedereen kan vandaag een start maken met verduurzaming. Maak het behapbaar en neem kleine stapjes, want een heleboel kleine stapjes vormen samen een grote stap.

“Met elke keuze van vandaag hebben we morgen in handen” – Helga van Leur