The Turbine Plays – waar kunsten, energiesector en burgers samenwerken

2 december 2022

Hoe kan publieke betrokkenheid en acceptatie gestimuleerd worden in de transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen, zoals windenergie? Welke bijdrage kunnen creatieve professionals leveren in een proces van kennisproductie over windenergie samen met diverse stakeholders? Dat zijn de vragen waar het onderzoeksproject ‘The Turbine Plays’ zich op richt. Dit 2-jarige project heeft een KIEM-subsidie toegekend gekregen van Regieorgaan SIA en is een samenwerking tussen Kenniscentrum Kunst & Samenleving en Centre of Expertise Energie, EnTranCe.

Artistiek onderzoeksproject

Het project The Turbine Plays is een artistiek-gedreven onderzoeksproject, geïnitieerd door Frouke Wiarda en in samenwerking met Judith van der Elst verder ontwikkeld, waarbij kunstenaars, onderzoekers uit de energiesector en burgers samenwerken binnen energieproeftuin EnTranCe. Gaandeweg wordt onderzocht hoe de creatieve sector, een verbindende en vernieuwende rol kunnen spelen in de aanpak en kenniscreatie rondom energievraagstukken. Elkaars instrumenten, methodes en data worden verkend, uitgewisseld en onderzocht of zo ook het maatschappelijk draagvlak voor windenergie op een nieuwe, onverwachte manier in beweging te krijgen is.

Instrumenten voor geluid, energie en kennis

The Turbine Plays is ontstaan vanuit het idee dat kunstenaars ook instrumenten benutten om gegevens uit hun omgeving te vangen, te interpreteren en te communiceren. Een windinstrument bijvoorbeeld is een directe vertaling van luchtbewegingen naar geluiden. Windinstrumenten kunnen kleinschalig zijn zoals binnen een orkest, maar ook op landschapsschaal worden ingezet, om te meten en om te ervaren. Visuele opvattingen, muzikale ervaringen en de data die hieruit voortkomen kunnen een ander perspectief verlenen aan de kennis die rondom wind wordt ontwikkeld.

Doel is een duurzame toekomst

Het doel is om samen een positieve bijdrage te leveren aan een innovatievaardige en duurzame toekomst voor iedereen. Want het Nederlandse landschap is voortdurend in beweging, wind heeft daar altijd een bepalende rol in gespeeld. De vraag is hoe we het nu vorm willen geven.

Klik hier voor meer informatie