Unieke samenwerkingen – Leren & Innoveren ENTRANCE

3 april 2024

Vanuit verschillende thema’s en projecten ontstaan steeds meer Learning Communities (LC’s) op verschillende niveaus en samenwerkingen met bijv. Veiligheidsregio Utrecht. In een aantal pilots leren we als team Leren & Innoveren steeds beter grip te krijgen op wat nodig is om een Learning Community te organiseren en de leerprocessen binnen zo’n learning community te stimuleren. Met ons team evalueren we de lopende LC’s continu met studenten, facilitators, werkveld en onderzoekers, om zo vanuit deze lessons learned verder te ontwikkelen.

We weten inmiddels dat het (meer) tijd (dan gedacht) en organisatiekracht vraagt om de bovenliggende vraag van een macro LC scherp te krijgen, voordat we studenten, onderzoekers o.l.v. een facilitator op de verschillen multidisciplinaire vraagstukken in kunnen zetten. Naast vraagverheldering, is nadenken over de meest passende inrichting van een LC van belang, evenals het managen van verwachtingen van alle betrokkenen.

De LC Dennenoord is voor het team Leren & Innoveren de ‘proeftuin’. Nu er inmiddels twee rondes studenten in Dennenoord actief zijn geweest, kunnen we de volgende stap uit ons model gaan zetten, namelijk het ‘vangen’ van de nieuwe kennis en het vertalen hiervan naar kennisproducten. Voor de zomervakantie van 2023 zullen de eerste resultaten er liggen. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Henmar Moesker.

LC’s kunnen ontstaan vanuit vragen uit het werkveld, vanuit projecten en vanuit lectoraten. Op dit moment worden de meeste LC’s georganiseerd vanuit Human Capital projecten rondom de thema’s waterstof en groene moleculen, systeemintegratie en mobiliteit (in ontwikkeling). Uitbreiding naar de andere onderzoeksthema’s staat in de planning.

Voorbeelden van Learning Communities is ontwikkeling

Met de gemeente Oostellingwerf is een LC in ontwikkeling rondom het thema duurzame mobiliteit. Hiervoor zijn middelen beschikbaar vanuit het project Mobisitie en vanuit de middelen van het team Leren & Innoveren. Op verschillende onderwerpen zijn studenten ook al aan de slag. Nadrukkelijk doel van deze LC is het delen van de opgedane kennis in deze LC met buurtgemeenten.

Met de onderzoekers die bij de ontwikkeling van het Remo-lab betrokken zijn, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een LC rond dit Remo-lab. Op dit moment is deze groep bezig met het scherp krijgen van de bovenliggende vraag(stukken) / het overall doel van deze LC. Ondertussen wordt er in dit ontwerpproces natuurlijk ook al volop geleerd, samen met studenten en onderzoekers. In een volgende fase wordt het werkveld ook betrokken bij het formuleren van de onderzoeksvragen. Zo ontwikkelen we stap voor stap het ontwerp voor de LC Remo-lab.

Unieke samenwerking waterstof en veiligheid met Veiligheidsregio Utrecht

Tussen april en december 2024 werkt het team Leren & Innoveren van ENTRANCE – Centre of Expertise Energy samen met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan een uniek project. Hier zijn de belangrijkste activiteiten:

  1. Demonstraties over waterstof en veiligheid: Cor Scholte, zal namens HanzePro ENTRANCE, tijdens tien veiligheidsdagen van de VRU demonstraties geven op het gebied van waterstof en veiligheid.
  2. Docentstages: Geïnteresseerde docent-onderzoekers worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze dagen in het kader van docentstages op het gebied van veiligheid. Vanuit de H2 Train & Learn Hub – werkpakket 4 – zijn uren beschikbaar in het kader van docentprofessionalisering. Niet alleen zelf leren als docent maar ook leren en delen wat belangrijk is, om studenten in de praktijk te kunnen begeleiden.
  3. Betrokken studenten: Studenten werken in het kader van een eindopdracht, samen met de communicatiemedewerkers van de VRU aan de ontwikkeling van promotiemateriaal voor toekomstige veiligheidsdagen. Daarnaast nemen we studenten vanuit de Hanze mee naar de trainingslocaties om hen de uitdagingen te laten ervaren, die de brandweer dagelijks in hun werk ervaart. Het gaat dan zowel om de calamiteiten die zich voordoen zelf, waarbij waterstof bijvoorbeeld in toenemende mate een rol zal gaan spelen, als ook om het werken met meetapparatuur, de interpretatie van de meetgegevens en – niet onbelangrijk – het ijken van meetapparatuur na inzet in een calamiteit (veiligheid).
  4. Train-the-trainer-programma: Cor Scholte ontwikkelt vanuit de H2 Train & Learn Hub, een train-the-trainer-programma. Dit programma is bedoeld voor zowel de VRU als andere geïnteresseerde veiligheidsregio’s en slaat een brug tussen de theorie en de praktijk als het gaat om waterstof en veiligheid. Dit programma kan ook opgenomen worden het onderwijs en als aanbod voor professionals worden aangeboden.

Een boeiend initiatief dat bijdraagt aan veiligheid en kennisontwikkeling!

Voor meer informatie over de bestaande LC’s of zie je mogelijkheden om een samenwerking aan te gaan, neem contact met ons op via onderstaande contactformulier.

CONTACT

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.