UNLOCK bereikt mijlpaal met goedkeuring van het eerste voortgangsverslag door Interreg Europe

11 april 2024

Het UNLOCK-project heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met de goedkeuring van het eerste voortgangsverslag door het secretariaat van het Interreg Europe-programma. Deze goedkeuring is een belangrijke stap voor het initiatief. In het rapport documenteren de projectpartners de stappen die ze hebben genomen om het doel van het project te behalen: beleidsinstrumenten ontwikkelen waarmee het mkb makkelijker deel kan nemen in de groene waterstofeconomie.

Het UNLOCK-project is opgezet om lokale groene waterstofeconomieën in heel Europa te versterken. De internationale partners ontwikkelen beleidsinstrumenten waarmee kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) meer kansen krijgen binnen deze sector. De partners in het project hebben in het eerste semester concrete stappen gezet om dit doel te bereiken. Dit semester liep tot augustus 2023, en de goedkeuring van het voortgangsrapport van deze periode bevestigt dat de partners op koers zitten.

Deze voortgang is tot stand gekomen door de gezamenlijke inspanningen van de partners en stakeholders die betrokken zijn bij het project. Naarmate de behoefte aan duurzame energieoplossingen toeneemt, spelen initiatieven zoals UNLOCK een cruciale rol bij het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden voor het mkb om hun concurrentievermogen te verbeteren en nieuwe banen te creëren.

Ga voor meer informatie over het UNLOCK-project en de laatste ontwikkelingen naar https://www.interregeurope.eu/unlock.