Wytze van der Gaast nieuwe lector ENTRANCE

6 november 2023

Lector Economische vraagstukken binnen de energietransitie

Het College van Bestuur heeft Wytze van der Gaast per 1 oktober 2023 benoemd tot lector binnen het lectoraat “juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie” op de leeropdracht ‘economische vraagstukken binnen de energietransitie’. Het lectoraat draagt bij aan de overgang naar een duurzame samenleving gebaseerd op het gebruik van schone energiebronnen. Dat vraagt niet alleen om nieuwe technologieën, maar ook om juridische kaders en nieuwe business modellen waar de investeringsbeslissingen gericht zijn op de lange termijn.

Wytze van der Gaast (1969) studeerde in 1993 af aan de Rijksuniversiteit Groningen als algemeen econoom, waarna hij aan het werk ging bij JIN Climate & Sustainability. Het belangrijkste onderwerp waar hij zich op stortte was aanvankelijk internationaal verhandelbare emissierechten als economisch instrument om klimaatbeleid nationaal en internationaal kosteneffectief te maken. Na verloop van tijd raakte hij betrokken bij onderzoeksprojecten vanuit de Europese Commissie over klimaat, duurzaamheid en energietransitie en gaf adviezen aan het VN-klimaatsecretariaat over technologieoverdracht naar ontwikkelingslanden. 

In 2015 promoveerde Wytze op een proefschrift over ‘International Climate negotiations’. Vanaf 2017 is hij betrokken bij de Stichting Nationale Koolstofmarkt, dat CO2-certificaten uitgeeft aan klimaatprojecten in Nederland. De afgelopen tien jaar is hij betrokken bij de Hanzehogeschool Groningen als docent van de energiemasters: European Master Renewable Energy (EMRE), Sustainable Energy System Management (SESyM) en Energy for Society (E4S).

Zijn ambitie als lector is om economische vraagstukken helder en inzichtelijk te maken voor studenten en private en publieke beslissers tijdens de energietransitie. Zijn kennis, kunde en netwerk zijn een welkome aanvulling voor ENTRANCE – Centre of Expertise Energy en haar partners.

Wij wensen Wytze veel succes en plezier in zijn nieuwe functie.