Over ENTRANCE Lectoraten Duurzame gassen en brandstoffen

Duurzame gassen en brandstoffen

Het Lectoraat Duurzame gassen en brandstoffen richt zich onder meer op het winnen van groene brandstoffen uit afvalstromen. Daarnaast wordt binnen het lectoraat onderzoek gedaan naar duurzame brandstoffen voor de scheepsvaart, de luchtvaart en de zware industrie, om hiermee in te kunnen springen op de behoeftes van regionale ondernemingen te innoveren en te verduurzamen.

Het onderzoek van lector duurzame gassen en brandstoffen Joàn Teerling is gericht op het winnen van groene brandstoffen uit afvalstromen op de plek waar het afval ontstaat, om zo de energieketen te verduurzamen, de consumptie van energie en waardevolle grondstoffen te verminderen en verdere belasting van het milieu met afval te voorkomen. Het doel is om met ‘drie vliegen in één klap’ de stap naar duurzaamheid aantrekkelijker te maken voor het midden- en kleinbedrijf, bij voorbeeld de veehouderij. Dit onderzoek heeft een experimenteel karakter. Synthetische methodes worden in de proeftuin van ENTRANCE – Centre of Expertise Energy getest om met wind- of zonne-energie reststoffen om te zetten in duurzame brandstoffen. Succesvolle methodes worden opgeschaald en in pilotprojecten op locatie verder getest. In samenwerking met andere lectoraten wordt aandacht besteed aan systeemintegratie, de acceptatie in de maatschappij van nieuwe ontwikkelingen en het bevorderen van het nodige wettelijk en fiscaal raamwerk.

Duurzame brandstoffen

Naast het experimenteel onderzoek wordt binnen het lectoraat kennis opgedaan van duurzame brandstoffen voor de scheepsvaart, de luchtvaart en de zware industrie, om hiermee in te kunnen springen op de behoeftes van regionale ondernemingen te innoveren en te verduurzamen. Aan al deze vraagstukken ligt de technische en financiële haalbaarheid van een fysisch-chemisch proces ten grondslag. Met een grondig begrip van deze processen kunnen verschillende opties met elkaar worden vergeleken, met als doel de keuzes van brandstoffen beter te onderbouwen.

Onze mensen

Joàn Teerling - lector Duurzame gassen en brandstoffen - ENTRANCE - Centre of Expertise Energy

Joàn Teerling

o.j.teerling@pl.hanze.nl

Zernikelaan 17, 9747 AA Groningen