Over ENTRANCE Lectoraten Energietransitie

Energietransitie

Energietransitie is de overgang naar een energievoorziening gebaseerd op duurzame bronnen. De overheid beschouwt de energietransitie als het middel om te komen tot een duurzaam, veilig en betrouwbaar energiesysteem. Daarnaast blijkt dat de energiegebruikersmarkt steeds kritischer wordt ten aanzien van de aangeboden energiediensten. Zo stellen consumenten hogere eisen aan comfort. Hierop wordt ingespeeld met nieuwe diensten en concepten.

Deze ontwikkelingen vormen een enorme uitdaging voor de energiesector. Ze leveren nieuwe kansen, perspectieven en mogelijkheden op. Technische, economische, organisatorische en juridische inzichten zullen moeten samengaan om tot nieuwe oplossingen te komen. Hieruit vloeien ook nieuwe banen voort waarbij creativiteit en nieuwe competenties van belang zijn.

Waterstof

‘Groene waterstof’ kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. De waterstof, geproduceerd met hernieuwbare stroom, kan dienen als energiedrager om elektriciteit op te slaan of als schone brandstof voor auto’s, vrachtwagens en bussen. Ook kan waterstof een grondstof zijn voor de industrie en gebruikt worden voor het produceren van warmte. Het lectoraat Energietransitie is met lector Waterstoftoepassingen Jan-jaap Aué betrokken bij verschillende onderzoeken naar toepassingen van groene waterstof in een duurzame energievoorziening.

SYSTEEMINTEGRATIE IN DE ENERGIETRANSITIE

Marten van der Laan (1964) is sinds 2020 lector Systeemintegratie in de energietransitie; één van de leeropdrachten binnen het lectoraat Energietransitie. Binnen verschillende projecten wordt onderzoek gedaan naar de optimale inrichting van een duurzaam energiesysteem bestaande uit verschillende energiebronnen en -dragers (gassen, elektriciteit, warmte). Naast technische aspecten worden bij systeemintegratie ook economische, organisatorische, juridische, ruimtelijke en sociale aspecten meegenomen in de afweging.

ENERGIETRANSITIE & NETWERKEN

Martien Visser (1958) houdt zich binnen zijn lectoraat bezig met de rol van de netwerken in de energietransitie. Tijdens zijn installatie als lector Energie & Netwerken heeft Martien een rede​ gehouden met als kernboodschap: ik wil door een integrale visie op de energie-infrastructuur bijdragen aan een betrouwbare en betaalbare, en daard​oor maatschappelijk aanvaardbare energietransitie.

Als lector aan de Hanzehogeschool heeft hij de website energieopwek.nl gelanceerd, waarop real time te volgen is hoeveel hernieuwbare energie Nederland produceert.

Onze mensen


Jan-Jaap Aué

j.aue@pl.hanze.nl

Zernikelaan 17, 9747 AA Groningen


Marten van der Laan

m.d.van.der.laan@pl.hanze.nl

Zernikelaan 17, 9747 AA Groningen

Martien Visser

b.m.visser@pl.hanze.nl

Zernikelaan 17, 9747 AA Groningen