Over ENTRANCE Lectoraten Juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie

Juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie

De toekomstige ontwikkelingen van de energiemarkt maken duidelijk dat duurzaamheid en lokale energie opwekking in elkaars nabijheid verkeren. Daarbij is het switchen van energiediscipline, van gas naar elektriciteit en of warmte, en terug, meer en meer aan de orde van de dag. Dit vloeit voort uit de wet van vraag en aanbod.

Dat maakt dat niet enkel vraagsturing plaatsvindt op basis van technische mogelijkheden, maar evenzeer op basis van economische afwegingen. De capaciteit van de energie infrastructuur vormt evenzeer een mogelijke beperking. Daarmee wordt van belang hoe het instrumentarium vorm te geven en hoe de kaders nader te bepalen. De juridische omgeving die wordt vormgegeven door technische ontwikkelingen is niet enkel een kabbelend voortgaan op basis van status quo maar evenzeer een nadenken over toekomstscenario’s, zeker daar waar de huidige investeringsbeslissingen gericht zijn op de langere termijn.

Onze mensen

Bert de Jonge

bert.de.jonge@enexis.nl

Zernikeplein 11, 9747 AS Groningen

Daisy Tempelman

d.g.tempelman@pl.hanze.nl

Zernikeplein 11, 9747 AS Groningen

Wytze van der Gaast - lector Economische vraagstukken binnen de energietransitie - ENTRANCE - Centre of Expertise Energy Groningen

Wytze van der Gaast

w.p.van.der.gaast@pl.hanze.nl

Zernikelaan 17, 9747 AA Groningen