Over ENTRANCE Vacatures Vacature: Senior onderzoeker Lokale en regionale energiestrategieën

VACATURE

SENIOR ONDERZOEKER LOKALE EN REGIONALE ENERGIESTRATEGIEËN

Voor ENTRANCE – Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen zoeken we een senior onderzoeker Lokale en Regionale Energiestrategieën.

Zijn politiek-bestuurlijke processen en beleidstukken helemaal jouw ding? Houd jij er ook van om je als onderzoeker in te zetten voor duurzaamheid en de energietransitie? Dan is deze functie echt iets voor jou!

CONTEXT

Het invullen van het klimaatakkoord op lokaal niveau wordt de komende jaren een pittig proces. Wat mondiaal een bijdrage moet leveren aan het verminderen van de opwarming van de aarde en daarmee goed is voor het collectief, staat geregeld op gespannen voet met wat lokaal wenselijk geacht wordt. Denk aan windparken, biovergisters en zonneparken. Decentrale overheden moeten samen met de netbeheerder en andere lokale belanghebbenden, waaronder energiegemeenschappen van burgers, handen en voeten geven aan de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking en het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Onder andere in het kader van het Nationale Programma Regionale Energiestrategie (RES) en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Daarbij zal ook rekening moeten worden gehouden met Europese wetgeving en de Nederlandse uitwerking daarvan.

Met interdisciplinair praktijkgericht onderzoek draagt ENTRANCE bij aan het vormgeven van de energietransitie op lokaal en/of regionaal niveau en aan het draagvlak en de participatie van alle belanghebbende partijen daarbij. Het beoogde onderzoek zal plaatsvinden op het snijvlak van verschillende lectoraten, met name Juridische en Economische vraagstukken binnen de energietransitie en Communication, behaviour and the sustainable society. Meer informatie over de lectoraten van ENTRANCE vind je hier.

DIT GA JE DOEN

Je gaat werken in een dynamisch team van lectoren, researchcoördinatoren, (docent)onderzoekers en studenten. Je houd je bezig met onderwerpen gelieerd aan het thema Lokale en Regionale Energie Strategieën (LRES) en dan met name de sociale en juridische aspecten hiervan. Hiervoor verdiep jij je in politiek-bestuurlijke processen, beleidstukken en de implementatie ervan in de praktijk aangaande de energietransitie en duurzaamheid. Je vertaalt deze naar vraagstukken voornamelijk voor de sociale en juridische disciplines. Ook voer je gesprekken met externe partners, waaronder lokale en regionale overheden of organisaties.  

Als senior onderzoeker werk je in een onderzoeksteam onder leiding van één of meerdere lectoren. Je werkt mee aan lopende onderzoeken op het gebied van sociale of juridische disciplines.  Daarnaast wordt er van je verwacht dat je, in samenwerking met een of meerdere lectoren, een visie ontwikkelt op jouw onderzoek naar politiek-bestuurlijke processen en beleid. Jij gaat één of meerdere onderzoekslijnen rondom dit thema opzetten en uitvoeren. Je schrijft hiervoor onderzoeksvoorstellen, verwerft financiering en bouwt (verschillende) consortia.

Je speelt in op ontwikkelingen in de energietransitie, het versterken van de verbinding met het werkveld en het borgen van de onderzoekskwaliteit. Je werkt zelf mee in verschillende onderzoeksprojecten binnen dit thema en je werkt actief mee aan het schrijven van subsidieaanvragen. Er wordt bovendien van je verwacht dat je een bijdrage levert aan het onderwijs in relevante bachelor en/of masterprogramma’s. Dit zijn bijvoorbeeld één van de sociale of juridische bacheloropleidingen en/of de master Energy for Society van de Hanzehogeschool. Groningen.

HIER GA JE WERKEN

ENTRANCE – Centre of Expertise Energy draagt als lerende, praktijkgerichte kennisgemeenschap bij aan een robuuste, veerkrachtige en duurzame energievoorziening. Door middel van hoogstaand toegepast onderzoek en onderwijs stimuleren we duurzame innovaties in samenwerking met burgers, bedrijven, studenten, maatschappelijke organisaties en overheden. ENTRANCE – Centre of Expertise Energy heeft recentelijk een excellente beoordeling ontvangen van de onafhankelijke BKO-visitatiecommissie (Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek). We streven met als uitgangspunt ‘people in power’ naar engagement in de energietransitie om een duurzamere samenleving te realiseren.

DIT VRAGEN WE VAN JOU

Je hebt de mogelijkheid om jouw vak te vernieuwen en een bijdrage te leveren aan verschillende vraagstukken uit de energietransitie. Wij bieden een ambitieuze interdisciplinaire onderzoeksomgeving waarin je samenwerkt met lectoren, onderzoekers, docenten en studenten.

 • Een dienstverband van 0.6 fte. Startdatum is zo spoedig mogelijk.
 • Het betreft een structurele functie waarbij we in eerste instantie een jaarcontract bieden.
 • Schaal 12 (min. € 4.901,- en max. € 6.698,-), conform cao-hbo. Het salaris is bruto per maand bij een fulltime dienstverband.
 • Een vakantie-uitkering van 8% en een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Maximaal 53 verlofdagen op jaarbasis, en daarnaast kun je gebruik maken van duurzame inzetbaarheidsuren en thuiswerkfaciliteiten.
 • De mogelijkheid om je voortdurend te professionaliseren via onze Hanze PL Academy.

DIT KRIJG JE ERVOOR TERUG

Je hebt de mogelijkheid om jouw vak te vernieuwen en een bijdrage te leveren aan verschillende vraagstukken uit de energietransitie. Wij bieden een ambitieuze interdisciplinaire onderzoeksomgeving waarin je samenwerkt met lectoren, onderzoekers, docenten en studenten.

 • Een dienstverband van 0.6 fte. Startdatum is zo spoedig mogelijk.
 • Het betreft een structurele functie waarbij we in eerste instantie een jaarcontract bieden.
 • Schaal 12 (min. € 4.901,- en max. € 6.698,-), conform cao-hbo. Het salaris is bruto per maand bij een fulltime dienstverband.
 • Een vakantie-uitkering van 8% en een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Maximaal 53 verlofdagen op jaarbasis, en daarnaast kun je gebruik maken van duurzame inzetbaarheidsuren en thuiswerkfaciliteiten.
 • De mogelijkheid om je voortdurend te professionaliseren via onze Hanze PL Academy.

NIEUWSGIERIG NAAR MEER?

Wil je meer weten over deze functie? Neem voor vragen contact op met Carina Wiekens, lector Duurzaam Gedrag, c.j.wiekens@pl.hanze.nl) en/of Daisy Tempelman, Lector Juridische vraagstukken binnen de energietransitie, (d.g.tempelman@pl.hanze.nl) voor inhoudelijke vragen. Voor organisatorische vragen kun je contact opnemen met Antoinette Bos, manager operations, via 06-53892327 of a.bos@pl.hanze.nl.

Let op! Deze e-mailadressen niet gebruiken voor je sollicitatie. Klik daarvoor op de sollicitatiebutton.

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

Stuur dan je cv en motivatie via de sollicitatiebutton.

 • Sluitingsdatum is: 7-5-2024
 • Gesprekken zijn op: dinsdag 14 mei 2024
 • Wij vragen nieuwe medewerkers om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De kosten worden door de Hanze vergoed.
 • Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werken bij de Hanze hebben voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.