Invloed van toenemende elektrificatie en ontwikkeling in het elektriciteitsnet op eindgebruikers