BARN TALK 3 APRIL | ENERGIEONRECHTVAARDIGHEID

VAN CIJFERS NAAR MENSEN – EEN DIEPER BEGRIP VAN ENERGIEARMOEDE

Terwijl we streven naar een duurzamere toekomst, blijft een aanzienlijk aantal huishoudens achter in de kou. Onderzoek toont aan dat niet iedereen gelijk getroffen wordt door energiearmoede. De samenleving is verre van gelijk, en de huidige interventies lijken de bestaande ongelijkheid zelfs te vergroten. Om een eerlijke overgang naar nieuwe energie mogelijk te maken is het cruciaal om rekening te houden met de diversiteit binnen onze samenleving. Denk hierbij aan basale verschillen tussen mensen, zoals mannen en vrouwen. Want wie zijn eigenlijk de mensen die leven in energiearmoede?

Tijdens de Barn Talk van 3 april gaan we in gesprek met vooraanstaande experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van energiearmoede.

De Barn Talk Energieonrechtvaardigheid sprekers

Hanna Kreuger opent de Barn Talk. Ze is opgeleid tot “energiestrategist” vanuit het PESTEL model (politiek, economisch, sociaal, technisch, milieu en juridisch). Bij de MSc Energy for Society aan de Hanze University of Applies Sciences schreef ze de ENTRANCE award-winnende scriptie: “Mapping the Mindsets of Dutch Municipal Policy Workers on Mitigating Energy Poverty in the Gender-Just Energy Transition: An Exploratory Q Study” Hanna is nu adviseur energietransitie bij Arcadis | Over Morgen. Ze hanteert een holistische benadering van de energietransitie en legt daarbij speciale nadruk op rechtvaardigheid. Haar doel is het creëren van een eerlijke, duurzame en klimaatneutrale (of -positieve!) leefomgeving waar iedereen baat bij heeft.

Vanuit het lectoraat Communication, Behaviour & Sustainable Society bij de Hanzehogeschool neemt Wiebo Lamain deel aan de Barn Talk. Wiebo, senior onderzoeker gedragsverandering, schetst tijdens de Barn Talk de kaders van energiearmoede. Onderzoek genereert inzichten over burgers (in de energiearmoede), wat hen beweegt of juist niet. Want wat is energiearmoede en energieonrechtvaardigheid nou eigenlijk? Wiebo definieert deze in wetenschappelijke en maatschappelijke context.

Sterk uit Armoede is een ‘emancipatiebeweging’ van, voor en door de mensen in armoede. Vanuit de overtuiging dat armoede een onrecht in de samenleving is en de ‘systeemwereld’ zich heeft vervreemd van een deel van de inwoners. Riane Kuzee schuift aan en licht toe hoe Sterk uit Armoede fungeert als brug tussen systeem- en leefwereld.

Els Struiving en Eelke Lenstra delen hun ervaringen met het werk van de FIXbrigade in de Groningse wijk Paddepoel. De FIXbrigade voert energiebesparende maatregelen uit bij huishoudens met een hoge energierekening en biedt op die manier concrete hulp én waardevolle werkervaring voor studenten techniek van het Alfa-college. Door intensieve samenwerking met (sociale) wijkpartijen als WIJ-team, WIJS, BSV Paddepoel, Lentis, Paddepoel Energiek etc. komt de FIXbrigade achter voordeuren die voor anderen gesloten blijven.

Samen willen we de complexiteit van dit vraagstuk blootleggen en zoeken naar inclusieve oplossingen die recht doen aan iedereen.

MELD JE AAN

De Barn Talk over energie onrechtvaardigheid is op 3 april en start om 16:15 uur (inloop vanaf 16:00 uur). Ontmoet de experts, stel je vragen en draag bij aan dit cruciale gesprek!

De Barn Talk van 3 april is gratis bij te wonen. Aanmelden is nodig om een plek te reserveren in de Energy Barn (vol = vol). Na de Barn Talk is iedereen welkom bij de aansluitende netwerkborrel inclusief drankjes en hapjes. De Barn Talk van 3 april is in het Nederlands.

Tijd: 16:15 (inloop 16:00)

Locatie: Energy Barn, Zernikelaan 17

Livestream: klik hier voor de livestream

Vragen stellen tijdens de Barn Talk? Dan kan via de chat!

Chat: klik hier voor de link naar de chat. (Link volgt.)

Barn-Talk-3-april-Energieonrechtvaardigheid-
Entrance - Centre of Expertise Nieuws en Evenementen

Barn talks

Barn Talks zijn verrassende debatten over verschillende aspecten van de energietransitie. Iedere eerste woensdag van de maand laten we een interessante gastspreker aan het woord over een actueel thema dat raakt aan de energietransitie.

Het is een interactieve sessie, waarin een gesprek wordt gevoerd met andere tafelgasten en het publiek. Zo delen we kennis, bouwen we een netwerk op in Noord-Nederland en blijven we met elkaar in gesprek over wat er nodig is om de energietransitie te versnellen.