BATTERY.NL

De ontwikkeling van nieuwere en veiligere batterijtechnologieën.

In de energietransitie is het opslaan van hernieuwbare energie een grote uitdaging. Om aan de toenemende vraag naar duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie te voldoen, is het belangrijk om opslagoplossingen te hebben die de energie efficiënt kunnen opslaan en leveren wanneer dat nodig is. Daarom is de ontwikkeling van nieuwe, veiligere en efficiëntere batterijtechnologieën cruciaal voor de energietransitie.

Het BatteryNL-project brengt Nederlandse MKB-bedrijven, multinationals en kennisinstellingen samen om meer inzicht te krijgen in de werking van batterijen. Het project is opgedeeld in acht werkpakketten, waarin onder andere wordt gewerkt aan het ontwikkelen van 2D- en 3D-modellen voor batterijen, nieuwe interfaces, grootschalige fabricageprocessen, veiligheids- en prestatie-analyses en het opzetten van een netwerk om de resultaten te delen en de samenwerking te bevorderen.

Dit project richt zich op het realiseren van de volgende generatie batterijen met hogere energiedichtheden, langere levensduur en veel betere veiligheid dan de huidige, noodzakelijk voor een samenleving gebaseerd op duurzame energiebronnen. Gebruikmakend van unieke Nederlandse expertise wordt het hart van deze begeerde batterijen – het electrode-elektrolyt grensvlak – onderzocht en verbeterd met schaalbare technologieën. Om de maatschappelijke integratie van deze technologische doorbraken te verwezenlijken, wordt de sociale en economische impact geëvalueerd in directe samenwerking met verschillende belanghebbenden. Daarmee creëert dit consortium een cruciale, centrale rol voor Nederlandse partijen voor de ontwikkeling van toekomstige batterijtechnologie wereldwijd.

Looptijd: september 2022 – augustus 2030

Totaalbudget van het project: €10.365.000

Budget ENTRANCE: €300.000

Locatie: Groningen

Partners: 36 partners

Domeinen: Technisch + Economisch + Sociaal

Betrokken lectoraten: Energietransitie

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn en waterstof is een veelbelovend alternatief. Gemeente Hoogeveen is samen met o.a. ENTRANCE een project gestart in de bestaande woonwijk Erflanden en heeft een nieuwe woonwijk op waterstof gebouwd van ongeveer 80 woningen, Nijstad-Oost. Hoe kan waterstof worden toegepast om woningen van stroom […]

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten