H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

Het belangrijkste doel van H2CoVE is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien van de juiste en noodzakelijke hoogwaardige beroepsvaardigheden voor industrieën in de opkomende waardeketens voor een waterstofeconomie. Vijf regio’s – Vestland in Noorwegen, Noord-Nederland, Tirol in Oostenrijk, Estland en de Precartharische regio in Oekraïne – bundelen hun kennis en expertise om lokale ecosystemen voor vaardigheden op te bouwen. De behoefte aan investeringen in infrastructuur voor productie, opslag en toepassingen van waterstof is enorm, en een geschoolde arbeidskracht is een voorwaarde. De partnerregio’s hebben complementaire activa en specialisaties in de waterstofwaardeketen en zullen door samenwerking helpen om capaciteit op te bouwen in heel Europa. Overheden moeten de juiste omgeving en prikkels creëren voor bedrijven om investeringen te doen om de waterstofeconomie te versnellen. H2CoVE zal bijdragen door:

  1. Het verbinden en betrekken van burgers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en bedrijven voor voortdurende kennisdeling en innovatie in waterstofvaardigheden op Europees niveau via een speciaal ontworpen platform.
  2. Het verbeteren van de benodigde kennis en vaardigheden onder studenten, werknemers en potentiële werknemers op het gebied van basis- en geavanceerde toepassingen voor de waterstofeconomie.
  3. Het ontwikkelen, updaten en testen van cursussen, modules en onderwijsprogramma’s die voldoen aan de behoeften van de industrie in de partnerregio’s op verschillende niveaus van beroepsonderwijs op een inclusieve manier.
  4. Het waarborgen van Europese meerwaarde en duurzaamheid voor projectresultaten door het inbedden en overdragen van best practices tussen regio’s en ecosystemen in heel Europa.

We streven ernaar om 150 docenten op verschillende niveaus van beroepsonderwijs te betrekken bij Train-the-Trainer programma’s en ongeveer 800 belanghebbenden uit het bedrijfsleven aan te trekken. 1000 werknemers zullen deelnemen aan bijscholings- en omscholingsactiviteiten, en 140 studenten zullen deelnemen aan een speciaal ontworpen projectcompetitie voor uitdaginggericht leren. Ten minste 12 projecten/bachelor/master scripties over echte uitdagingen in de sector zullen worden geschreven.

Looptijd: februari 2024 – februari 2028

Totaalbudget van het project: € 3.978.888

Budget ENTRANCE: € 353.652

Locatie: Intereuropees

Partners: 27 kennisinstellingen verspreid over Europa 

Domeinen: Technisch

Betrokken lectoraten: Energietransitie – Waterstof

Gerelateerd projecten

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn en waterstof is een veelbelovend alternatief. Gemeente Hoogeveen is samen met o.a. ENTRANCE een project gestart in de bestaande woonwijk Erflanden en heeft een nieuwe woonwijk op waterstof gebouwd van ongeveer 80 woningen, Nijstad-Oost. Hoe kan waterstof worden toegepast om woningen van stroom […]

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten

project

VERVUILING EN REINIGING VAN ZONNEPANELEN 

Het meten van opbrengstvermindering door vervuiling bij zonneparken in Nederland.