SYNERGYS

Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem

Het energiesysteem wordt steeds complexer en zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan. Om beslissingen te kunnen nemen over de nieuwe opzet en werking van het energiesysteem vanuit systeemperspectief, is er een transitieproces nodig. Hierbij moeten we niet alleen letten op de infrastructuur van het nieuwe energiesysteem, maar ook op besluitvorming, besturing, marktwerking en businessmodellen. Belangrijk is dat we ervoor zorgen dat het energiesysteem betrouwbaar blijft onder alle omstandigheden.

Het innovatieprogramma MMIP13 richt zich op verschillende onderdelen van het energiesysteem en ontwikkelt kennis en innovaties. Het SynergyS-project is een onderdeel van het MMIP13-programma en focust zich specifiek op het ontwikkelen en testen van een slim besturingsmechanisme voor slimme energiesystemen (SMCES) voor de gebouwde omgeving en de industrie. Het doel is om dit systeem te testen in de praktijk en te kijken hoe het presteert in verschillende omstandigheden.

Het besturingsmechanisme wordt getest bij ENTRANCE voor de industrie en bij TU Delft voor de gebouwde omgeving. Onderzocht wordt het effect van de verschillende omstandigheden op de kwaliteiten van het energiesysteem, zoals de betrouwbaarheid, robuustheid, betaalbaarheid, veiligheid en efficiëntie. Daarnaast onderzoeken we ook de economische voordelen van SMCES die ontstaan door de synergie tussen verschillende energiedragers (elektriciteit, waterstof en warmte). Goed bestuurde SMCES kunnen namelijk de markt veranderen en nieuwe economische kansen bieden voor bedrijven, netbeheerders en burgers biedt. Het SMCES-ontwerp dat wordt ontwikkeld draagt bij aan de realisatie van een hybride energiesysteem met elektriciteit, waterstof en warmte.

Looptijd: september 2022 – september 2024

Totaalbudget van het project: €1.990.000

Budget ENTRANCE: €385.000

Locatie: Groningen, Delft, Leeuwarden en Delfzijl

Partners: 10 partners

Domeinen: Technisch + Economisch

Betrokken lectoraten: Energietransitie

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten