ENTRANCE ‘good practice’ erkend op Europees niveau

12 maart 2024

Het project Groene Waterstof Booster, een initiatief van ENTRANCE, is door het internationale Interreg Europe Programme erkend als een ‘good practice’ waarvan andere Europese regio’s kunnen leren. Het project Groene Waterstof Booster ondersteunde mkb-ondernemers in Noord-Nederland om innovaties rond groene waterstof te ontwikkelen. Hiermee vergrootte het project het concurrentievermogen van het mkb in de regio en droeg het bij aan duurzame groei.

Daarom is het ENTRANCE-project Groene Waterstof Booster opgenomen in een Europese database van good practices als een succesvolle manier om regionale ontwikkelingsproblemen aan te pakken. Andere Europese regio’s kunnen dit voorbeeld volgen.

Het project Groene Waterstof Booster wordt geleid door ENTRANCE (Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen) in samenwerking met lokale partners uit onderwijs en bedrijfsleven, waaronder Kiwa, GasTerra, BAM, Gasunie, New Energy Coalition, DNV, NAM, VNO-NCW, Stork, TCNN, Noorderpoort College, Solarfields, Energy College en RENDO. Het doel was om mkb-ondernemers in Noord-Nederland te stimuleren om ideeën te ontwikkelen voor toepassingen van groene waterstof. Daarnaast kregen deze ondernemers ondersteuning door middel van een voucherregeling, maar kregen ze ook toegang tot faciliteiten en een breed kennisnetwerk. Ondernemers hebben gewerkt aan allerlei toepassingen van groene waterstof, van transport en verwarmingsketels tot off-grid mobiele energiecentrales, maar ook aan handboeken over regelgeving en veiligheidsvoorschriften bij waterstoftoepassingen. Dit was een belangrijke investering in de regio, die ondernemers in staat stelde om nieuwe duurzame oplossingen te verkennen.

Het project bracht het bedrijfsleven, studenten en onderzoekers samen. Zo had het project op meerdere manieren impact: het droeg bij aan duurzame groei en het creëren van banen in Noord-Nederland en het bevorderde de kennisoverdracht tussen studenten, onderzoekers, professionals en beleidsmakers. Het project liep van 2019 tot 2023 en kreeg financiële steun van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Je kan hier het eindboekje van het project lezen.

Regionaal initiatief met een Europees bereik

De Europese deskundigen die het regionale ENTRANCE-initiatief de Groene Waterstof Booster evalueerden, benadrukten dat het project erin geslaagd is om verschillende belanghebbenden – studenten, onderwijsinstellingen, mkb-ondernemers en beleidsmakers – samen te brengen voor de ontwikkeling van een groen waterstofecosysteem in de regio. Het getuigt van de vindingrijkheid en ambitie van Noord-Nederland om nieuwe, duurzame technologieën te verkennen. Met deze good practice dient Noord-Nederland als voorbeeld voor andere regio’s. Hier volgt een citaat van Mart Veliste, één van experts:‘Het is geweldig om de inspanningen uit Noord-Nederland te zien, waar ruimte is gemaakt voor leren, ondersteuning op maat en vooral voor het testen van nieuwe groene waterstoftoepassingen’ 

Nu de Groene Waterstof Booster is toegevoegd aan de EU-database als ‘good practice’, kunnen de inzichten worden gedeeld en toegepast door de Interreg Europe Community. Het feit dat een Interreg Europe expert de waarde van het project heeft erkend zal deze kennisverspreiding versterken. In de toekomst kan dit voor nieuwe samenwerkingsverbanden en ideeën zorgen en de ontwikkeling van de groene waterstofeconomie bevorderen.

Deel meer ‘good practices’ met ons

Deze ‘good practice’ is voorgedragen door een ander ENTRANCE-initiatief: het Interreg Europe-project UNLOCK. Dit project helpt beleidsmakers om regionale groene waterstofeconomieën open te stellen voor het mkb door ervaringen en kennis uit te wisselen met andere beleidsmakers in Europa, en zo regionaal beleid te verbeteren. Het identificeren en delen van regionale (beleids)initiatieven die de regio verduurzamen en het concurrentievermogen van het mkb verbeteren is hier een essentieel onderdeel van. Ken jij een praktijk – een beleidsinitiatief of een ander initiatief – die bijdraagt aan de duurzaamheid van de regio en die het concurrentievermogen van het mkb vergroot, en denk je dat het waardevol is om deze met anderen te delen? Neem dan contact op met ENTRANCE: Dr. Beata Kviatek, de projectleider van UNLOCK, via het onderstaande contactkaartje of kijk op de projectpagina voor meer informatie.

Het UNLOCK project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) als een van de winnende projectaanvragen in de eerste oproep van het Interreg Europe 2021-2027 programma.