ENERGIE- EN KLIMAATRECHT

Onder invloed van de liberalisering van de markten voor gas en elektriciteit en de energietransitie als gevolg van klimaatveranderingen, is de energiesector constant aan verandering onderhevig. De noodzaak van het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame brandstoffen en de daarmee gepaard gaande opkomst van nieuwe energiemarkten en marktpartijen, zoals voor warmte en waterstof, heeft (juridische) gevolgen voor verschillende rechtsgebieden, zoals het omgevingsrecht, contractenrecht, aanbestedingsrecht en zorgt voor nieuwe (internationale en nationale) wet- en regelgeving, zoals de Energiewet.

Wil je je graag doorontwikkeling in je huidige baan en ben je klaar voor de volgende stap in je carrière? Of wil je juist een carrière switch maken? Dan ben je bij HanzePro aan het juiste adres. HanzePro is er voor werkenden en werkzoekenden die zich willen ontwikkelen. We bieden (deeltijd-) opleidingen op hbo-, post-hbo- en masterniveau.

Gerelateerd opleidingen

opleiding

TRANSITIE = EMOTIE = ENERGIE

De complexiteit van verduurzaming in de gebouwde omgeving (ontwerpen en proces) leren...

opleiding

DE ROL VAN WATERSTOF IN DE ENERGIETRANSITIE

Waterstof is steeds meer in het nieuws als belangrijke component voor de...

opleiding

WATERSTOF – INTRODUCTIE OP TOEPASSING EN VEILIGHEID

Waterstof wordt tegenwoordig steeds meer genoemd als alternatieve energiebron. Toch is de...

opleiding

WATERSTOF – INLEIDING IN HET ANALYSEREN EN REDUCEREN VAN RISICO’S

In de cursus ‘Waterstof – Inleiding in het analyseren en reduceren van...

opleiding

WATERSTOF- ENERGIERECHT EN VEILIGHEIDSWETGEVING

Waterstof gaat als energiedrager een hele prominente rol innemen in onze energievoorziening...

opleiding

INLEIDING IN DE ENERGIETRANSITIE

  Momenteel is de energietransitie in volle gang en er is een...