TRANSITIE = EMOTIE = ENERGIE

De complexiteit van verduurzaming in de gebouwde omgeving (ontwerpen en proces) leren begrijpen.

Als gemeente, provincie of andere semioverheid staat werken aan energiestrategieën in relatie tot de bebouwde omgeving centraal in de waan van alle dag. De energietransitie laat zien hoe complex en multidisciplinair vraagstukken zijn. Het is van groot belang dat binnen deze complexe vraagstukken nauwer en meer betrokken wordt samengewerkt, met bewoners, gebruikers, maatschappelijke platforms en ontwerpers, om een uitgebalanceerd plan te krijgen die de kans op succes vergroot. In deze leergang ga je aan de slag met de weg naar deze duurzame balans middels de 6P-methode. Deze methode helpt je bij het succesvol opzetten van een plan of strategie in een omgeving die te maken krijgt met verandering. Deze leergang is een verdieping op basis van de 6P-methode die behandeld is in de cursus Inleiding in de energietransitie. 

 

Gerelateerd opleidingen

opleiding

DE ROL VAN WATERSTOF IN DE ENERGIETRANSITIE

Waterstof is steeds meer in het nieuws als belangrijke component voor de...

opleiding

WATERSTOF – INTRODUCTIE OP TOEPASSING EN VEILIGHEID

Waterstof wordt tegenwoordig steeds meer genoemd als alternatieve energiebron. Toch is de...

opleiding

WATERSTOF – INLEIDING IN HET ANALYSEREN EN REDUCEREN VAN RISICO’S

In de cursus ‘Waterstof – Inleiding in het analyseren en reduceren van...

opleiding

WATERSTOF- ENERGIERECHT EN VEILIGHEIDSWETGEVING

Waterstof gaat als energiedrager een hele prominente rol innemen in onze energievoorziening...

opleiding

INLEIDING IN DE ENERGIETRANSITIE

  Momenteel is de energietransitie in volle gang en er is een...

opleiding

ENERGIE- EN KLIMAATRECHT

Onder invloed van de liberalisering van de markten voor gas en elektriciteit...