GROENLEVEN

In 2030 moet 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zo luidt de ambitie van het Klimaatakkoord. Om dit te realiseren moeten we als maatschappij vlot overstappen naar een schone en betaalbare energievoorziening. Hiervoor hebben we een aantal ingrediënten nodig, waaronder motivatie, innovatie en kennisdeling. Hoe brengen we met deze ingrediënten de energietransitie in een stroomversnelling? Het antwoord van het Noorden: ENTRANCE | Centre of Expertise Energy in Groningen.

Bij ENTRANCE steken onderzoekers, studenten, bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen de koppen bij elkaar. Het doel: kennis delen en innoveren voor de energietransitie. En met haar eigen werkplaats in dit kenniscentrum zit GroenLeven nu ook in het ‘oog van de energietransitie-storm’.

KENNISCENTRUM ENTRANCE

Tjerk Jansma is programma- en plantmanager van ENTRANCE. Hier coördineert hij de activiteiten en faciliteiten waarbij klanten, studenten en ondernemers samen kijken naar de energietransitie vanuit verschillende invalshoeken. Jansma: “ENTRANCE is een onderdeel van de Hanzehogeschool in Groningen, die zich in de afgelopen 10 jaar al bezig heeft gehouden met het opzetten van kenniscentra voor diverse maatschappelijke vraagstukken. ENTRANCE is zo’n omgeving specifiek gericht op energietransitie.”

“Hier geven we middels toegepast onderzoek antwoord op belangrijke vragen uit de praktijk en ontwikkelen oplossingen en ideeën die nodig zijn voor het versnellen van de energietransitie. Er worden daadwerkelijk experimenten uitgevoerd en opstellingen gerealiseerd die gebruikt worden ten behoeve van onderzoek of als demonstrator fungeren.”

ENERGIEPROEFTUIN

De zogeheten energieproeftuin van ENTRANCE speelt hierin een hoofdrol. Hier kunnen ondernemers, overheden, onderzoekers, studenten en docenten namelijk kansrijke ideeën doorontwikkelen naar praktijkoplossingen. Jansma: “Verbinding creëren en kennis delen: dit zijn belangrijke voorwaarden voor het waarmaken van de energietransitie. In onze proeftuin ontstaat een groot netwerk van relevante partners die samen de energietransitie in een stroomversnelling kunnen brengen. Niet enkel door innoveren en het oplossen van bestaande vraagstukken, maar ook door het signaleren van nieuwe vraagstukken en kansen die hier wellicht wel uit voortkomen. Zo komt er écht leven in de brouwerij.”

Het kenniscentrum bood GroenLeven, marktleider in grootschalige zonnedaken en zonneparken, ook een mooie kans in de zoektocht naar extra werkplekken in Groningen. Willem de Vries, projectmanager bij GroenLeven en contactpersoon bij ENTRANCE, is enthousiast over de samenwerking. “Met het openen van een kantoor in ENTRANCE wordt voor GroenLeven een lang gekoesterde wens waarheid. Wij zien hier de mogelijkheid om aansluiting te vinden bij actueel onderzoek en talenten aan ons te binden. Hiermee kunnen we gezamenlijk onze rol in de energietransitie nog verder vergroten.”

WIN-WINSITUATIE

Om dat nader maatschappelijk te onderzoeken, is ENTRANCE gestart met een Lifelines- achtig onderzoek onder de noemer Energysense. Hoe kun je mensen die geconfronteerd worden met energiearmoede mee laten doen in transitie is een achterliggende vraag. Voorlopig doen 1.600 huishoudens mee. Marcel Koenis: „We monitoren gebruik en gedrag en leren wat er dagelijks gebeurt bij mensen in huis. De volgende stap is die vraag uit te breiden naar bedrijventerreinen. De wereld om je heen meenemen, betekent zo concreet mogelijk samenwerken met heel diverse partners en ze vanuit onderzoek inspireren om te veranderen.”

Gerelateerd ervaringen

ervaring
KONINKLIJKE OOSTERHOF HOLMAN

Op 11 januari 2023 hebben Koninklijke Oosterhof Holman en ENTRANCE – Centre...

ervaring
BIOBTX EN BEDRIJVENVERENIGING WEST

ENTRANCE – Centre of Expertise Energy draagt bij aan robuuste, duurzame energievoorziening...

ervaring
Testimonial – Constanza Pérez D’amico

'When I applied for this Master I didn't realise it would be...

ervaring
Testimonial – Rick Geuken

'You can also get a master's degree at the Hanze'

ervaring
Testimonial – Isobel Collins

You don’t particularly need a technical bachelor's degree to start studying SESyM