KONINKLIJKE OOSTERHOF HOLMAN

Op 11 januari 2023 hebben Koninklijke Oosterhof Holman en ENTRANCE – Centre of Expertise Energy een samenwerkingsverklaring (LOI) getekend. Met deze nieuwe strategische samenwerking vergroten beide partijen hun vermogen om continu tot innovaties te komen en deze succesvol in de markt te zetten. De focus van de samenwerking ligt op het ontwikkelen en delen van kennis, testen en demonstreren van innovaties en het creëren van bewustwording.

Samenwerkingsovereenkomst tussen Koninklijke Oosterhof Holman en ENTRANCE – Centre of Expertise Energy loopt . ‘De ambities van Koninklijke Oosterhof Holman en ENTRANCE liggen op één lijn met elkaar. We streven er naar om een beter leefklimaat te creëren. Voor nu en in de toekomst. We dagen onszelf, onze medewerkers en partners uit om groter te denken. En we deinzen niet weg voor uitdagende vraagstukken.’, aldus Sander de Haan, CEO van Koninklijke Oosterhof Holman.

BAANBREKENDE OPLOSSINGEN EN BRUISENDE IDEEËN

Het strategische partnership tussen Koninklijke Oosterhof Holman en ENTRANCE onderstreept dat beide partijen veel met én van elkaar kunnen leren. ‘Met Koninklijke Oosterhof Holman voegen we een waardevolle nieuwe partner toe aan ons reeds bestaande netwerk. Als familiebedrijf kijken ze verder vooruit dan morgen en staan ze open voor innovatie. Daarnaast opent de kennis en praktijkervaring die het bedrijf heeft op het gebied van bouw en infrastructuur veel nieuwe deuren’, zegt Jan Jaap Aué, directeur bij ENTRANCE – Centre of Expertise Energy

In de energieproeftuin van ENTRANCE krijgt Koninklijke Oosterhof Holman toegang tot een groot scala aan onderzoekers en onderzoeksfaciliteiten. Dit, gecombineerd met de praktijkervaring en kennis van Koninklijke Oosterhof Holman, creëert een voedingsbodem voor nieuwe baanbrekende oplossingen en bruisende ideeën.

EEN LEEROMGEVING WAAR JE IMPACT MAAKT

De samenwerking biedt voor studenten ook mooie kansen. Koninklijke Oosterhof Holman faciliteert een professionele omgeving voor stage- en afstudeeropdrachten. Studenten krijgen de kans om hun theoretisch vergaarde kennis in de praktijk toe te passen.

Gerelateerd ervaringen

ervaring
GROENLEVEN

In 2030 moet 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zo...

ervaring
BIOBTX EN BEDRIJVENVERENIGING WEST

ENTRANCE – Centre of Expertise Energy draagt bij aan robuuste, duurzame energievoorziening...

ervaring
Testimonial – Constanza Pérez D’amico

'When I applied for this Master I didn't realise it would be...

ervaring
Testimonial – Rick Geuken

'You can also get a master's degree at the Hanze'

ervaring
Testimonial – Isobel Collins

You don’t particularly need a technical bachelor's degree to start studying SESyM