RELEASE 

Onderzoek naar grootschalige energieopslag en het creëren van fundamentele wetenschappelijke inzichten voor deze opslag

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van de komende decennia. Dit vereist een diepgaande transformatie van de energiesector, de industrie, de mobiliteitssector, de landbouw en de gebouwde omgeving. In plaats van gebruik te maken van fossiele energiebronnen, moeten de sectoren overgaan op hernieuwbare energiebronnen. De zon en wind zullen de grootste bijdrage leveren, maar het nadeel van deze energiebronnen is dat het aanbod niet altijd overeenkomt met de vraag. Grootschalige opslag van elektriciteit kan en moet de nadelige effecten van tijdelijke en ruimtelijke variabiliteit en onzekerheid van hernieuwbare energie beperken.

Het interdisciplinaire consortium RELEASE (Reversible Large-scale Energy Storage) is opgezet voor onderzoek naar grootschalige energieopslag. RELEASE werkt aan nieuwe technologische mogelijkheden op het gebied van energieopslag waarbij elektrische energie opgeslagen wordt en vervolgens weer gebruikt kan worden. Het project concentreert zich op drie technologieën voor de korte (2030) en lange termijn (2050): waterstofproductie, koolwaterstofproductie uit CO2 en flowbatterijen.

Het doel van RELEASE is, naast het creëren van fundamentele wetenschappelijke inzichten, het ontwikkelen, implementeren en demonstreren van technologische oplossingen voor grootschalige opslag van energie, en ook het ontwikkelen van markt-, regelgevings-, beleids- en ethische kaders voor grootschalige energieopslag. ENTRANCE draagt bij aan het project door het ontwerpen van een kostenefficiënt ontwerp voor een AEN (Anion Exchange Membrane) water elektrolyser.

Looptijd: september 2020 – juli 2024

Totaalbudget van het project: €10.260.000

Budget ENTRANCE: €280.000

Locatie: Nederland

Partners: 36 partners

Domeinen: Technisch + Economisch + Politiek

Betrokken lectoraten: Energietransitie

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten