HERNIEUWBARE BRANDSTOFFEN EN DUURZAME GASSEN

Hernieuwbare gassen en duurzame brandstoffen spelen een essentiële rol de energietransitie. Waterstof is
mogelijk de energiedrager van de toekomst, met biomethaan als meer lokale speler en eventuele backup voor balancering. Noord-Nederland heeft ingezet op het realiseren van een waterstof-ecosysteem. De regio heeft een indrukwekkende positie qua kennis en kunde op het gebied van fossiel gas en groengas. Het toepassingsgerichte onderzoek van EnTranCe bouwt daarop voort en bouwt het mee uit. EnTranCe heeft een uitgebreid en relevant netwerk, dat in samenhang proactieve initiatieven voor dit thema helpt formuleren en realiseren.

Het praktijkgericht onderzoek van EnTranCe richt zich op hernieuwbare gassen en duurzame brandstoffen als energiedragers en grondstoffen voor de toekomst. Waterstof en biomethaan (groen gas, Bio-LNG) zijn daarin belangrijke onderwerpen van onderzoek. Ook ammoniak, zuurstof, als restproduct van elektrolyse, en kooldioxide, als restproduct van biogas productie, worden meegenomen in het onderzoek. Het onderzoek op dit thema beslaat het inter- of multi-disciplinaire vakgebied van duurzame generatie, opslag, distributie (grootschalig en kleinschalig), vermarkten, wet- en regelgeving, kennis- en waarderingsdisseminatie, acceptatie, inpassing en het gebruik in de regio en daarbuiten.

Vraagstukken Hernieuwbare gassen en duurzame brandstoffen

  • Hoe kunnen we waardeketens vanuit energetisch en economisch perspectief ontwikkelen en optimaliseren?
  • Welke toepassingen zijn het meest van belang / veelbelovend in een duurzaam
  • (economisch) perspectief?
  • Wat is een goede combinatie tussen industrieel gebruik en lokale energievraag?
  • Hoe kunnen we noodzakelijke infrastructuur voor duurzame implementatie definiëren en optimaliseren ?
  • Hoe kunnen we de waterstofproductie met elektrolyse optimaliseren (experimenteel, energetisch en
  • economisch)?
  • Hoe kunnen we biogasproductie uit reststromen van biomassa optimaliseren?
  • Wat is de beste manier voor waterstofconversie?