De technische, economische en maatschappelijke acceptatie van waterstof

14 februari 2022

Waterstof wordt gezien als de ontbrekende schakel in het toekomstige duurzame energiesysteem waar groene elektriciteit en groene gassen zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd. Er moeten nog stevige technische, economische en maatschappelijke barrières overwonnen worden om fossiel vrij te worden, geen broeikasgassen meer uit te stoten en op deze manier de opwarming van de aarde te beperken.

Aan de hand van een uitgebreid literatuuroverzicht geeft Leo Heijne, senioronderzoeker bij ENTRANCE – Centre of Expertise Energy, inzicht in deze belemmeringen. Het literatuuroverzicht beantwoordt daarnaast een breed scala een vragen over waterstof: Wat is waterstof? Hoe wordt het gemaakt, getransporteerd en opgeslagen? Is het gevaarlijk? Wat is grijze, groene, blauwe en paarse waterstof? Hoe duur is het? Hoeveel waterstof is er nodig? Kan er in Nederland op land en op de Noordzee voldoende waterstof worden geproduceerd? Moeten we waterstof invoeren? Kan waterstof in het bestaande aardgasnetwerk worden vervoerd? Waarom is het nodig in de industrie? Wat is de overheidsvisie op waterstof? Hoe denken ‘Europa’ en de milieubeweging hierover? Willen we waterstof echt gaan gebruiken als brandstof in onze auto’s en om onze huizen mee te verwarmen? We maken ons steeds meer zorgen om het klimaat, maar gaan we ook echt ons gedrag veranderen? Welke factoren spelen hierbij een rol?

Er wordt in het literatuuroverzicht ingegaan op twee praktijkvoorbeelden: de maatschappelijke acceptatie van een waterstoftankstation in Groningen en van een waterstofwijk in Hoogeveen. Uiteindelijk moeten de drie barrières samen worden aangepakt om ze te overwinnen. Het helpt daarbij enorm als er in het energie- en klimaatdebat dezelfde sfeer ontstaat als bij de discussie over het verhogen van de dijken: ‘we zetten onze schouders eronder’ en ‘we maken meters’!

Je leest het volledige literatuuroverzicht hier.

Meer informatie of vragen n.a.v. het literatuuroverzicht? Neem dan contact op met Leo Heijne: