Nieuw bij ENTRANCE Learning Communities: Summerschool Global Energy Transition

15 november 2021

Klimaatverandering en energietransitie…. het raakt ons allemaal, ongeacht het vakgebied waarin we studenten opleiden. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling en versnelling van de energietransitie wordt het voor  studenten steeds belangrijker om hiervoor de juiste competenties te ontwikkelen. Met dat belang in gedachten is er op verzoek van de Summerschool organisatie, door de ENTRANCE Learning Communities (ENTRANCE – Centre of Expertise Energy) een nieuwe Summerschool opgezet, genaamd Global Energy Transition.

Binnen deze Summerschool krijgen studenten van over de hele wereld en vanuit verschillende disciplines – in een programma van drie weken –  inzicht in de basisbeginselen van de energietransitie en ontwikkelen zij vaardigheden die nodig zijn om bij te kunnen dragen aan energietransitie-initiatieven.

Binnen het curriculum van deze nieuwe Summerschool passeren onderwerpen als systeeminnovatie voor complexe vraagstukken, adaptief leiderschap,  nieuwe business modellen en communicatie en gedrag – in relatie energietransitieprocessen – de revue.
De context van de Summerschool is zoals gezegd internationaal, immers energietransitie is een mondiaal vraagstuk, waar in intercultureel perspectief veel van elkaar geleerd kan worden.

De insteek van de Summerschool is praktisch. Theorie wordt aangereikt in korte colleges, lezingen en workshops, en direct toegepast in praktijkopdrachten, waaraan studenten in multidisciplinaire groepen werken. Ook zijn er in het programma excursies opgenomen en is er ruimte voor sociale activiteiten.

Vanuit de ENTRANCE Learning Communities is projectleider Martin Kampinga de verantwoordelijk projectleider voor de Summerschool. Voor meer informatie kan contact met hem worden opgenomen (m.kampinga@pl.hanze.nl).