Nieuwe publicatie: waterstof publieksmonitor

8 maart 2023

Waterstof is hot! Steeds vaker wordt het onderwerp besproken. Zo zien we een duidelijke groei van mediaberichten over waterstof. Maar hoe staat het met de kennis bij het algemene publiek over waterstof? Om die te meten is voor de derde keer de Waterstofmonitor uitgevoerd door EnTranCe | Centre of Expertise Energy.

Wat weten mensen van waterstof?

Vanuit het project Groene Waterstof Booster heeft EnTranCe – Centre of Expertise Energy een publieksmonitor opgezet om bij het publiek te peilen wat zij weet over waterstof. De EnTranCe waterstofmonitor is afgenomen onder ruim 2000 respondenten die een representatieve steekproef zijn van de Nederlandse bevolking.  In de monitor zijn vragen en stellingen opgenomen die onder andere gaan over het kennisniveau, de houding ten opzichte van waterstof en hoe de respondenten de toekomst voor zich zien.

Lees hier het volledige rapport.