Thijs Wiggers – Student blog ENTRANCE Learning Communities

20 september 2023

Dennenoord in transitie: een reis naar CO2-neutraliteit

In de huidige wereld is de noodzaak om onze CO2-uitstoot te verminderen urgenter dan ooit. Lentis, een GGZ instelling die een groot terrein hebben genaamd Dennenoord, heeft deze urgentie begrepen en actie ondernomen met het ambitieuze project Dennenoord CO2-neutraal. Het doel is niet minder dan het gehele Dennenoord-terrein, bestaande uit 100 gebouwen, CO2-neutraal te maken. Deze stap is essentieel om de afspraken van de Parijsakkoorden na te leven en zo bij te dragen aan de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering.

Learning Community Dennenoord

Mijn naam is Thijs Wiggers, een derdejaars student Facility Management die momenteel stage loopt bij ENTRANCE Learning Communities van februari ‘23 tot en met juni ‘23. Ik ben betrokken bij de ‘Learning Community Dennenoord’. Een Learning Community is een manier om een project vanuit een multidisciplinair perspectief aan te pakken.

Energiegedrag

We bevinden ons in de beginfase van dit project. Een belangrijke focus van mijn stage is het menselijke aspect – het energiegedrag van de gebruikers van de gebouwen. Een belangrijke taak is het ontwikkelen van interventies om dit gedrag positief te beïnvloeden. In het kader van dit streven ben ik begonnen met de ontwikkeling van een energiebesparingsstrijd. Deze strijd is ontworpen om zowel de medewerkers, als de cliënten van Dennenoord bewust te maken van hun energiegebruik en hen aan te moedigen om energie-efficiënter te handelen. Ondanks dat we ons nog in de ontwikkelingsfase bevinden, belooft de energiebesparingsstrijd een praktische en interactieve aanpak te bieden voor energieefficiëntie.

Multidisciplinaire aanpak

Dit project profiteert enorm van een multidisciplinaire aanpak. Samen met andere professionals en studenten brengen we een rijkdom aan kennis en inzichten samen, waardoor we uitdagingen vanuit verschillende perspectieven kunnen benaderen. Studenten van de opleiding Elektrotechniek zijn bijvoorbeeld betrokken bij het opstellen van plannen voor het verduurzamen van gebouwen en het ontwikkelen van een routekaart. Daarnaast zijn we ook in gesprek met de gemeente Tynaarlo om mogelijkheden te onderzoeken voor het terrein, zodat we de opties die we daar voor duurzaamheid hebben in kaart kunnen brengen.

Milieuplatform Zorgsector

Een belangrijke mijlpaal in dit project is dat Lentis onlangs lid is geworden van het Milieuplatform Zorgsector (MPZ). Door in gesprek te gaan met deze instantie hebben we het voor elkaar gekregen om Lentis over te halen lid te worden. Dankzij deze aansluiting hebben ze nu toegang tot extra begeleiding en ondersteuning op het gebied van duurzaamheid in de zorgsector. Deze ontwikkeling is een spannende stap voorwaarts in de missie om Dennenoord CO2 -neutraal te maken.

Terwijl we verder bouwen aan de toekomst van Dennenoord, nodigen we iedereen uit om deel uit te maken van deze reis naar duurzaamheid. Jouw inzet kan een significant verschil maken.

Een blog door: Thijs Wiggers, derdejaarsstudent Facility Management 2023
Deelgenomen aan de Learning Community Dennenoord