GasTerra investeert 0,9 miljoen in onderzoeksfaciliteit voor hernieuwbaar gas en circulaire grondstoffen

23 februari 2023

De innovatieve onderzoeksfaciliteit wordt gebouwd in de energieproeftuin van ENTRANCE – Centre of Expertise Energy. Onderzoek richt zich op de productie van hernieuwbaar gas en circulaire grondstoffen. De verwachting is dat de faciliteit in het najaar van 2023 is gerealiseerd.

Op 22 februari is de samenwerkingsovereenkomst door Dick Pouwels, Voorzitter College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen en Annie Krist, CEO van GasTerra, ondertekend. De faciliteit krijgt de naam REMO-lab, dat staat voor renewable molecules. De faciliteit wordt opgezet om de productie van hernieuwbare gassen en circulaire chemicaliën te ontwikkelen, verbeteren en optimaliseren. De bouw van de faciliteit maakt het voor de Hanzehogeschool Groningen mogelijk om innovaties te initiëren en op te schalen. De uitbreiding past bij de voorziene rol van hernieuwbare gassen en groene grondstoffen in de realisatie van een CO2-neutrale economie en verstevigt de posities van ENTRANCE en het Kenniscentrum Biobased Economy als lerende, praktijkgerichte kennisgemeenschappen.

“Dat met de bouw van deze faciliteit op ENTRANCE nu in Groningen gedegen onderzoek naar de productie van duurzame gassen en benutting van laagwaardige reststromen kan worden gedaan, vinden we erg belangrijk. We hopen en verwachten dat hiermee het gebruik van ENTRANCE tot ver nadat GasTerra haar eigen activiteiten heeft beëindigd een stevige impuls krijgt.” zegt Jan Hendrik Annema, manager Energietransitie van GasTerra.

Praktijkgericht onderzoek en innovatie

ENTRANCE, het Kenniscentrum Biobased Economy van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen werken samen in het REMO-lab. Hierdoor wordt onderzoek naar de energietransitie en de grondstoffentransitie op unieke wijze aan elkaar gekoppeld. In het REMO-lab zullen onder andere projecten worden uitgevoerd op het gebied van fermentatie, elektrolyse en de synergie tussen beide. Het doel van deze projecten is om innovaties te ontwikkelen waarmee het rendement van waterstof- en groengas-productie kan worden verhoogd, de uitstoot van schadelijke stoffen kan worden verminderd en groene chemicaliën uit hernieuwbare grondstoffen kunnen worden geproduceerd. Hierdoor wordt de maatschappij minder afhankelijk van fossiel aardgas, wordt de transitie naar de waterstofeconomie op weg geholpen en wordt agri-chemie-energie symbiose bereikt.

Experimenteer- en demonstratieomgeving

De energieproeftuin van ENTRANCE is voor diverse toepassingen nu al een aantrekkelijke omgeving voor onderzoek naar en ontwikkeling van innovaties die de energietransitie een stap verder helpen. Het nieuwe REMO-lab biedt kansen voor een nieuwe groep bedrijven om onderdeel te worden van de ENTRANCE-community en projecten te starten. Net als de andere faciliteiten op ENTRANCE kunnen bedrijven zich melden als ze gebruik willen maken van het expertisecentrum. Partners van ENTRANCE en het Kenniscentrum Biobased Economy krijgen toegang tot kennis en onderzoeks- en experimenteerfaciliteiten om processen te verbeteren en innovatieve ideeën snel te ontwikkelen. Naast het gebruik voor het oplossen van bedrijfskundige vraagstukken en technisch onderzoek wordt de faciliteit ook ingezet voor het opleiden van toekomstige professionals van het mbo, hbo en wo.