DUURZAME MOBILITEIT

Duurzame mobiliteit is een uiterst relevant thema, omdat de vervoersector bijna 20% van de CO2-uitstoot veroorzaakt en omdat bereikbaarheid en leefbaarheid hoog op de regionale agenda’s staat. Bij duurzame mobiliteit gaat het om interdisciplinair, praktijkgericht onderzoek naar slimme en groene oplossingen en interventies, waarbij techniek, systeemintegratie en gedrag samenkomen.

De techniek betreft het soort aandrijving (zoals met waterstof), autonoom rijden en nieuwe typen vervoer (bijvoorbeeld de hyperloop of citybikes). Integratie gaat over de manier waarop verschillende vervoersvormen op elkaar kunnen aansluiten en hoe elektrische voertuigen gebruikt kunnen worden voor energieopslag. Bij gedrag gaat het erom hoe we mensen kunnen bewegen om op duurzame wijze te reizen en te vervoeren.

Vraagstukken Duurzame mobiliteit

  • Wat zijn, gezien de energie-infrastructuur, de aanwezige bronnen, de vraag en de technische mogelijkheden om duurzame mobiliteit vorm te geven? Welke nieuwe technische oplossingen kunnen duurzame mobiliteit op lokaal en regionaal niveau versnellen? Hoe kunnen deze oplossingen geïmplementeerd worden en met welk resultaat?
  • Wat is de rol van duurzame gassen en brandstoffen, zoals waterstof, BioLNG en ethanol, in duurzame mobiliteit en logistiek? Wanneer is het efficiënt om een bepaald gas in te zetten voor personenvervoer en voor goederenvervoer over de weg, over water en in de lucht?
  • Wat voor gevolgen hebben keuzes rondom vervoer voor wat betreft bereikbaarheid van gebieden en hoe houden we vervoer betaalbaar voor iedereen? 4. Hoe kunnen we concepten als deelvervoer stimuleren en hoe zorgen we ervoor dat de openbare ruimte minder gedomineerd wordt door de auto?
  • Wat zijn afwegingen die het draagvlak rondom vervoersinnovaties zoals de hyperloop kunnen bevorderen of hinderen? Hoe kunnen we het gedrag van het publiek beïnvloeden in hun vervoerskeuzes? Zijn financiële prikkels hierbij voldoende, of zijn er andere interventies nodig? Hoe kunnen we concepten als deelvervoer stimuleren en hoe zorgen we ervoor dat de openbare ruimte minder gedomineerd wordt door de auto?