INDUSTRIËLE TRANSFORMATIE

Industriële transformatie betreft de uitdaging die de industrie, die ruim 40% CO2-uitstoot veroorzaakt, om emissieloos te opereren. De vraag is hoe de transformatie van de op aardgaschemie gebaseerde industrie in Noord-Nederland de ambitie om in 2050 geen CO2 meer uit te stoten kan worden gerealiseerd. De industrie heeft eigen R&D. De rol van EnTranCe is partijen bij elkaar brengen en met elkaar laten samenwerken en innoveren. Het vormen en het optimaliseren van nieuwe ecosystemen gaat meestal niet vanzelf. We maken dit mogelijk op het niveau van industriële clusters, bedrijventerreinen en – bij vraagbundeling – ook voor het MKB.

Het praktijkgericht onderzoek van EnTranCe vindt plaats vanuit het energieperspectief: energiedragers voor het opwekken van energie en niet als grondstof. Daarbij wordt naast de EnTranCe-faciliteiten gebruik gemaakt van de Zernike Advanced Processing (ZAP)-faciliteit, een semi-industriële leerwerkomgeving waar kennisinstellingen en (MKB-)bedrijven samenwerken aan innovatieve oplossingen voor de biobased economie.

Vraagstukken Industriële transformatie

  • Wat zijn maatschappelijke bedreigingen en economische kansen? Wat zijn verduurzamings-strategieën voor regionaal, energie-intensief MKB? En hoe vullen we de warmtevraag van de industrie in op basis van elektriciteit?
  • Hoe kunnen vraag en aanbod van op geografische ketens (industrieterreinen) energetisch, economisch en maatschappelijk geoptimaliseerd worden. Hoe maak je een 100% duurzaam bedrijventerrein en wat is dat?
  • Hoe kunnen we duurzame gassen inzetten voor hoge temperatuur-vraag in de industrie? Ontwikkelen van multicommodity waardeketens binnen industriële clusters. Hoe kan restwarmte gebruikt worden in de lokale gebouwde omgeving?
  • Wat doen we met de semi-rationele CO2-ladders? (MS-datacenters op duurzame stroom, basischemie op groene waterstof, zijn dat wenselijke ontwikkelingen?