BIO-P2G

Onderzoek naar technische, economische en ecologische haalbaarheid van het opslaan van overtollige duurzame energie.

Duurzame energie is er helaas niet altijd op het moment dat het nodig is. Om die energie toch goed te kunnen benutten, is opslag nodig. Een mogelijke oplossing voor energieopslag is Power-to-Gas (P2G) technologie met behulp van biologische methaanvorming (Bio-P2G). Hierdoor wordt hoge kwaliteit groen gas gemaakt dat als drager of opslag van duurzame energie kan dienen.

Het Bio-P2G-project (Power-2-Gas using biological methanation) richt zich op de productie van groen gas uit biomassa. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de biologische Power-to-Methane (bio-P2M) technologie, waarbij bacteriën kooldioxide omzetten naar methaan met gebruik van (groene) waterstof. Als hiervoor het kooldioxide uit biogas wordt gebruikt, levert dit proces ongeveer twee keer meer groen gas op uit een gegeven hoeveelheid biomassa dan standaard vergisting. Het Bio-P2G proces kan echter allerlei bronnen van kooldioxide aan. De aanpak biedt een indirecte opslagmogelijkheid voor elektrische energie in de vorm van biomethaan. Daarnaast heeft BioP2G de economische haalbaarheid van groen gasproductie uit biomassa geanalyseerd. Modellen op boerderijschaal suggereren dat het een aantrekkelijke optie kan zijn, maar de kosten van elektrolyse voor groene waterstof moeten omlaag.

Bio-P2G-project verbetert de efficiëntie en duurzaamheid van de productie van groen gas uit biomassa. De grootste uitdagingen van Bio-P2G blijken te liggen op het gebied van omzettingssnelheid, robuustheid en opbrengst. Maar de kosten van groene waterstof moeten dalen.

Looptijd: juni 2005 – juni 2019

Totaalbudget van het project: €1.460.000

Budget ENTRANCE: €737.500

Locatie: Groningen

Partners: 10 partners

Domeinen: Technisch + Economisch + Sociaal + Ruimtelijk

Betrokken lectoraten: Energietransitie + Life Science & Renewable Energy

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn en waterstof is een veelbelovend alternatief. Gemeente Hoogeveen is samen met o.a. ENTRANCE een project gestart in de bestaande woonwijk Erflanden en heeft een nieuwe woonwijk op waterstof gebouwd van ongeveer 80 woningen, Nijstad-Oost. Hoe kan waterstof worden toegepast om woningen van stroom […]

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten