WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn en waterstof is een veelbelovend alternatief. Gemeente Hoogeveen is samen met o.a. ENTRANCE een project gestart in de bestaande woonwijk Erflanden en heeft een nieuwe woonwijk op waterstof gebouwd van ongeveer 80 woningen, Nijstad-Oost. Hoe kan waterstof worden toegepast om woningen van stroom en/of warmte te voorzien? Hoe komt de energie-inhoud van waterstof op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid in de woning? En hoe wordt waterstof in de wijk bezorgd of gemaakt?

Het project heeft een blauwdruk en bijbehorende technologie opgeleverd om de warmtevoorziening van de woningen op waterstof te laten functioneren. Duidelijk is dat waterstof in de gebouwde omgeving een goede aanvulling kan zijn op de bestaande oplossingen om woonwijken aardgasvrij te maken. Bij voldoende beschikbaarheid kan de toepassing van groene waterstof resulteren in lage maatschappelijke kosten en het versneld bereiken van CO2-doelstellingen Bovendien veroorzaakt de overstap naar een op waterstof gebaseerde verwarming voor bewoners relatief weinig overlast en biedt extra ruimte voor toekomstige keuzes, zoals ‘all-electric’. De ontwikkelde blauwdruk en technologie zijn vertaalbaar zijn naar andere bestaande woonwijken in de rest van Nederland.

Er zijn nog wel enkele aandachtspunten bij de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving, zoals het creëren van draagvlak, de woonhuisverzekering, toestemming van instanties, vervanging van andere gasapparatuur naast de cv-ketel, participatie en borging van de leveringszekerheid. Bestaande regelgeving biedt voldoende ruimte om pilots voor waterstofketens te realiseren, maar de wet- en regelgeving bij afwijking (t.o.v. aardgas) vraagt soms om nadere onderbouwing, afspraken of creatieve keuzes met bijbehorende doorlooptijden. Uiteindelijk is het van belang dat de regelgeving – bij perspectief van opschaling van waterstof – aan gaat sluiten bij de toepassing daarvan.

Looptijd: september 2018 – september 2019

Totaalbudget van het project: €1.500.000

Budget ENTRANCE: €155.000

Locatie: Hoogeveen

Partners: 17 partners 

Domeinen: Technisch + Juridisch + Economisch + Sociaal + Politiek

Betrokken lectoraten: Energietransitie + Juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie + Communication, Behaviour & the Sustainable Society + Duurzame gassen en brandstoffen

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten

project

VERVUILING EN REINIGING VAN ZONNEPANELEN 

Het meten van opbrengstvermindering door vervuiling bij zonneparken in Nederland.