EEN SOCIAAL-TECHNISCHE AANPAK VOOR DE TRANSITIE NAAR EMISSIEARME WOONWIJKEN

Ontwikkeling van een planningsmethodiek om complexiteit rondom participatieve energieprocessen aan te pakken

Om de klimaatdoelstellingen te halen moet de CO2-uitstoot drastisch verminderd worden. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldwijde jaarlijkse uitstoot en is daarmee een van de belangrijkste sectoren om de uitstoot terug te dringen. Echter, de huidige vooruitgang blijft achter bij de doelstellingen vanwege de complexiteit van de energietransitie. Dit komt onder andere door de grote variatie aan mogelijke technische oplossingen die vaak context-specifiek zijn, en de systeemverandering die op meerdere niveaus vereist is. Bovendien is er een grote afhankelijkheid van het individuele keuzegedrag van bewoners.

Dit promotieproject heeft een planningsmethodiek ontwikkeld om deze complexiteit aan te pakken. Het integreert sociale en technisch-economische aspecten in een systeembenadering om participatieve energieplanningsprocessen te verbeteren. Door verschillende methoden en instrumenten te combineren, kunnen kosteneffectieve technische oplossingen worden gerealiseerd die een grotere kans hebben om met succes te worden toegepast. Dit is relevant gezien de noodzaak om ambitieuze CO2-emissiereductiedoelstellingen in de gebouwde omgeving te halen en om snelheid te maken in de transitie. Het project richt zich specifiek op het vereiste detailniveau en de interdisciplinaire focus van scenario’s door kwalitatieve sociale factoren, hun onderlinge afhankelijkheid en hun invloed op techniekkeuzes expliciet te maken

Looptijd: september 2018- april 202

Totaalbudget van het project: n.v.t.

Budget ENTRANCE: n.v.t.

Locatie: Groningen, Drenthe, Friesland

Partners: 6 partners

Domeinen: Technisch + Economisch + Sociaal

Betrokken lectoraten: Communication, Behaviour & the Sustainable Society

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten