VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten

De laatste jaren is het aantal lokale energie-initiatieven (LEIs) sterk toegenomen. Deze initiatieven hebben een lokaal karakter en bieden lokale voordelen, waardoor ze kunnen bijdragen aan een versnelling van de energietransitie. Toch blijft de impact van deze initiatieven nog beperkt.

Dit promotieonderzoek richt zich op de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van LEIs en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van LEIs te vergroten. Het hebben en gebruiken van een sociaal netwerk blijkt een belangrijke succesfactor van een LEI. Via een sociaal netwerk wordt namelijk inhoudelijke en financiële ondersteuning geboden en kennis gedeeld. Het gebrek aan betrokkenheid van bewoners vormt echter een barrière in de ontwikkeling van LEIs. Naar aanleiding van dit resultaat is er een vervolgonderzoek gedaan naar de factoren die lidmaatschap bij een LEI kunnen verklaren. Tot slot is er onderzocht in hoeverre er sprake is van een lokale energiesector en in hoeverre deze sector impact heeft op de energietransitie.

Looptijd: September 2017 – September 2023

Totaalbudget van het project: n.v.t.

Budget ENTRANCE: n.v.t.

Locatie: Groningen, Drenthe, Friesland

Partners: 8 partners 

Domeinen: Sociaal + Politiek

Betrokken lectoraten: Communication, Behaviour & the Sustainable Society

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VERVUILING EN REINIGING VAN ZONNEPANELEN 

Het meten van opbrengstvermindering door vervuiling bij zonneparken in Nederland.