ENERGIE-OPTIMALISATIEMODEL

Toepassen van een energie-optimalisatiemodel voor een dorp in Groningen

Nederland heeft ambitieuze doelen gesteld voor het verminderen van CO2-uitstoot. Het realiseren van duurzame energievoorziening op lokaal niveau is hierbij een grote uitdaging. Steden en dorpen hebben namelijk specifieke energiebehoeften en uitdagingen, wat vraagt om een op maat gemaakte aanpak. Om deze uitdaging aan te gaan is het essentieel om te beschikken over de juiste informatie.

Het Energie-optimalisatiemodel is een computermodel dat gebruikt kan worden om de energiehuishouding van een dorp of stad te optimaliseren. Het model maakt daarbij gebruik van wiskundige algoritmes en simulaties om de verschillende aspecten van de energiehuishouding van het dorp in kaart te brengen en te analyseren. Het model kan bijvoorbeeld informatie bevatten over de energiebehoefte van de inwoners en bedrijven in het dorp, de beschikbare energiebronnen, de kosten van energieproductie en -verbruik, en de mogelijke CO2-uitstoot. Op basis van deze informatie kan het model verschillende scenario’s doorrekenen om te zien wat de meest optimale oplossing is voor de energiehuishouding van het dorp. Het Energie-optimalisatiemodel kan daarbij ook rekening houden met verschillende factoren die van invloed zijn op de energiehuishouding, zoals het weer, de seizoenen en de beschikbaarheid van energiebronnen.

Het model is ontwikkeld door ENTRANCE en kan toegepast worden door Nederlandse provincies en gemeenten die zoeken naar manieren om de energievoorziening in hun gebied zo efficiënt en duurzaam mogelijk te maken. Het model kan ook bijdragen aan bewustwording en gedragsverandering door inzicht te bieden in de impact van het energieverbruik op het milieu en de kosten. Het model kan zo helpen om bewoners en bedrijven te stimuleren om duurzamer met energie om te gaan.

Looptijd: december 2019 – november 2020

Totaalbudget van het project: €30.000

Budget ENTRANCE: €25.000

Locatie: Groningen en Loppersum

Partners: 3 partners

Domeinen: Technisch + Economisch + Sociaal

Betrokken lectoraten: Energietransitie

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten