HYDROHUB MEGAWATT TEST CENTRE

Een onderzoeksfaciliteit voor het optimaliseren en opschalen van elektrolyse voor de productie van groene waterstof

Waterstof wordt gezien als een belangrijke pijler in de energietransitie, omdat het kan dienen als een schone en duurzame energiebron. Door het ontwikkelen en optimaliseren van waterstof-gerelateerde technologieën, zoals elektrolysers, brandstofcellen en waterstoftanks, kan de efficiëntie en het gebruiksgemak van waterstof als energiebron worden verbeterd. Voor het op grote schaal kunnen produceren van groene waterstof zijn grote stappen nodig. Een daarvan is het sterk verbeteren van de capaciteit en kwaliteit van elektrolysers.

Het Hydrohub Innovatie Programma onderzoekt hoe groene waterstof productie betaalbaar kan worden op grote schaal. De industrie moet immers kunnen overstappen om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelen. Onderdeel van dit programma is het Hydrohub MegaWatt Test Centre. Het Hydrohub MegaWatt Test Centre wordt een open innovatiecentrum. Eerst worden er verschillende test- en ontwikkelprogramma’s voor waterstofproductie met bestaande partners uitgevoerd. Dit gebeurt met twee verschillende elektrolyse-installaties van elk 250 kilowatt: een Proton Exchange Membrane (PEM) Elektrolyser en Alkaline Elektrolyser (AE). Op termijn kunnen ook bedrijven hun nieuwe apparatuur, elektrolyser stack, componenten en materialen testen in het Hydrohub MegaWatt Test Centre.

De state-of-the-art onderzoeksfaciliteit voor het optimaliseren en opschalen van elektrolyse is uniek in de wereld en gevestigd in de energieproeftuin van ENTRANCE. Het uiteindelijke doel is om door innovatie de robuustheid, flexibiliteit en efficiency van grootschalige productie van groene waterstof te verbeteren en daarmee kosten te verlagen om zo de energietransitie te versnellen. Elektrolyse is een onmisbare schakel in de verduurzaming van onze energievoorziening.

Looptijd: september 2018 – mei 2023

Totaalbudget van het project: €2.000.000

Budget ENTRANCE: €2.000.000

Locatie: Groningen

Partners: 9 partners

Domeinen: Technisch

Betrokken lectoraten: Energietransitie

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten