PLANNING WITH ROOTS AND WINGS

Het proces waarin stakeholders van elkaar leren door middel van interactie

Bij de energietransitie zijn veel verschillende stakeholders betrokken, waaronder overheden, bedrijven, en ook lokale energie-initiatieven. Het is van belang om de rol van deze verschillende actoren te begrijpen en te onderzoeken hoe zij bij kunnen dragen aan de versnelling van de energietransitie. Dit promotieonderzoek biedt inzicht in de manier waarop sociaal leren plannings- en implementatieprocessen beïnvloedt. Dit inzicht is van belang bij gebiedsgerichte veranderingen in de energietransitie, waarbij vaak nieuwe spelers betrokken en er sprake is van sociale innovatie in het planproces.

In het project is sociaal leren onderzocht vanuit een psychologisch perspectief. Sociaal leren wordt hierbij opgevat als het proces waarin stakeholders van elkaar leren door middel van interactie. Een belangrijk resultaat van het bestuderen van verschillende nationale en internationale cases is dat actoren de neiging hebben om te leren hoe ze kunnen behouden wat ze al weten in plaats van te leren hoe ze kunnen veranderen. Sociaal leren leidt dus niet automatisch tot een duurzamere of meer sociaal rechtvaardige wereld. Door het bekijken en benutten van sociale leerprocessen tussen actoren, kunnen planologen erkennen dat zowel historisch besef, diepgang en gefundeerde inzichten als verbeeldingskracht, breedte en verandering nodig zijn in het planproces.

Looptijd: september 2016- april 202

Totaalbudget van het project: n.v.t.

Budget ENTRANCE: n.v.t.

Locatie: Groningen, Amsterdam, São Paulo (BR)

Partners: 13 partners 

Domeinen: Sociaal

Betrokken lectoraten: Communication, Behaviour & the Sustainable Society

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten