REGIODEAL

De ontwikkeling van verschillende instrumenten om de gemeente te ondersteunen in de energietransitie.

De energietransitie is een flinke uitdaging voor Nederlandse gemeenten. Het is een ingewikkeld proces waar veel partijen bij betrokken zijn en waar veel beslissingen genomen moeten worden. Dit kan zorgen voor onduidelijkheid en onzekerheid bij gemeenten over hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Om hen hierbij te ondersteunen, is het project Regiodeal gestart. 

Het project Regiodeal ontwikkelt verschillende instrumenten om gemeenten te ondersteunen. Ten eerste wordt er een beslisboom opgesteld die de bevoegdheden en beperkingen van gemeenten laat zien. Hierdoor wordt het interne besluitvormingsproces vereenvoudigd en kunnen gemeenten beter geïnformeerde beslissingen nemen. Daarnaast wordt er een toolbox gecreëerd die gemeenten helpt bij het ontwikkelen van participatietrajecten, het stimuleren van bewonersinitiatieven en het ondersteunen van woningcorporaties. Door gebruik te maken van deze toolbox kunnen gemeenten gemakkelijker rekening houden met de wensen en behoeften van de betrokken partijen.  

Ook wordt er onderzocht welke technologische opslagmogelijkheden beschikbaar zijn, zoals huisbatterijen en buurtbatterijen. Door de opslagmogelijkheden in kaart te brengen, kunnen gemeenten hun lokale energievoorziening beter beheren en optimaliseren. Tot slot worden alle relevante juridische kwesties in kaart gebracht. Dit geeft gemeenten meer inzicht in de regelgeving rondom de energietransitie en de mogelijkheden en beperkingen hiervan. Door al deze aspecten te onderzoeken en in kaart te brengen, kan de toolbox gemeenten effectief ondersteunen bij de lokale energietransitie. 

Looptijd: september 2022 – december 2022 

Totaalbudget van het project: €115.000 

Budget ENTRANCE: €115.000 

Locatie: Friesland  

Partners: geen  

Domeinen: Technisch + Juridisch + Economisch + Sociaal + Ruimtelijk + Politiek 

Betrokken lectoraten: Energietransitie + Juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie + Communication, Behaviour & the Sustainable Society 

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten