SAVE

Samenwerking tussen Nederland en Duitsland stimuleren om de acceptatie van duurzame energieprojecten te vergroten.

De regio rondom de Noordzee biedt uitstekende mogelijkheden voor het opwekken en gebruiken van hernieuwbare energie. Om voorop te blijven lopen in de transitie naar duurzame energie, is het essentieel dat gemeenten, burgers en bedrijven in deze regio samenwerken en zich inzetten. Acceptatie van energieprojecten is daarbij van groot belang. Wanneer we erin slagen om de acceptatie van deze projecten te vergroten, kan dit leiden tot economische groei in de regio en een verbeterde levenskwaliteit voor de bevolking.

Het project SAVE (Smart Acceptance of Sustainable Energy) is een samenwerking tussen Nederland en Duitsland, gericht op het stimuleren van de uitwisseling van kennis over nieuwe energie-innovaties tussen beide landen. Het project bevordert de uitwisseling van informatie tussen gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen over hoe energieprojecten en -innovaties kunnen worden gestimuleerd. Daarnaast brengt het project belanghebbenden en experts op het gebied van energietransitie bij elkaar om te begrijpen waarom er verschillen zijn in acceptatie van energieprojecten en -innovaties. Het doel van het project is om de samenwerking en afstemming tussen de twee landen op het gebied van duurzame energie te verbeteren.

De resultaten van het project zullen worden samengevat in een roadmap met concrete aanbevelingen voor verschillende doelgroepen. De roadmap zal informatie, advies en training bevatten, maar ook juridische en regelgevende kaders en financiële en fiscale stimuleringsmechanismen. Door samen te werken en de afstemming tussen Nederland en Duitsland op het gebied van duurzame energie te verbeteren, wordt er bijgedragen aan het verminderen van het grenseffect. Een thema dat voor beide landen van hoge prioriteit is.

Looptijd: maart 2021 – juni 2022

Totaalbudget van het project: €580.000

Budget ENTRANCE: €47.500

Locatie: Groningen, Leeuwarden. Leer, Ameland en Borkum

Partners: 9 partners 

Domeinen: Economisch + Sociaal + Politiek

Betrokken lectoraten: Communication, Behaviour & the Sustainable Society

Gerelateerd projecten

project

H2COVE

Het doel is om de Europese arbeidsmarkt te voorzien juiste en hoogwaardige beroepsvaardigheden voor een waterstofeconomie.

project

ZONNEDORPEN 

Een energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven en lokale bewoners om duurzame energie op te wekken

project

WIJKONDERZOEK SOCIALE FACTOREN

Sociale factoren die van invloed zijn op succesvolle bewonersparticipatie bij ontwikkeling van energiestrategieën.

project

WATTFLEX 

Een stap richting een nieuwe coöperatieve partij op de markt, de coöperatieve aggregator

project

WATERSTOFWIJK HOOGEVEEN

Geautomatiseerde inspectie- en reparatiestrategieën voor turbineblad-erosie.

project

VINDI 

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van lokale energie initiatieven en hoe deze factoren kunnen worden beïnvloed om het succes van lokale energie initiatieven te vergroten